Sök och boka kurs

Utbildningskedjor

Behöver du en särskild behörighet för att utföra ditt jobb? Här hittar du utbildningskedjor utefter ämnesområde så att du enkelt kan överblicka vilka kurser du behöver gå.

Innehåll - Utbildningskedjor

Behöver du en viss behörighet eller ska du arbeta inom ett visst banområde på järnvägen? Då kan du se vilka kurser du behöver gå för att bli behörig här.

Behöver du en viss behörighet eller ska du arbeta inom ett visst elområde på järnvägen? Då kan du se vilka kurser du behöver gå för att bli behörig här.

Behöver du en viss behörighet eller ska du arbeta inom ett visst trafiksäkerhetsområde på järnvägen? Då kan du se vilka kurser du behöver gå för att bli behörig här.

Fler utbildningskedjor inom andra ämnesområden kommer inom kort!