Sök och boka kurs

Kontakta oss

Behöver du komma i kontakt med oss? Här hittar du kontaktvägar till vår kundstödsfunktion och specifika personer inom vissa av våra utbildningsområden.

Övergripande frågor

För övergripande frågor du snabbt vill få svar på kontaktar du enklast vår kundstödsfunktion. De har öppet måndag - torsdag 7.45.16.15 och fredagar 7.45-13.00

Telefon: 010 - 124 30 30
E-post: trafikverksskolan@trafikverket.se

Vanliga frågor och svar

Svaren på de vanligaste frågorna hittar du i vår digitala kundstödsfunktion på nedan länk.

Järnväg - Banteknik

För frågor och utbildningsbehov inom banteknik på järnväg kontakta:

Markus Gustavsson (Föräldraledig till och med oktober 2024)
Utvecklingsansvarig för kurser inom banteknik och spårsvets.
E-post: markus.a.gustavsson@trafikverket.se

Jenny Sebelius
Planeringsansvarig för kurser inom banteknik och spårsvets.
E-post: jenny.sebelius@trafikverket.se

Anders Jörgensen
Utbildare inom banteknik och underhåll.
E-post: anders.jorgensen@trafikverket.se

David Heino
Utbildare inom spårsvetsning.
E-post: david.heino@trafikverket.se

Ingvar Månsson
Utbildare inom banteknik, underhåll och besiktning.
E-post: ingvar.a.mansson@trafikverket.se

Jan Simby
Utbildare inom banteknik och besiktning.
E-post: jan.simby@trafikverket.se

Kim Rasmusson
Utbildare inom spårsvetsning
E-post: kim.rasmusson@trafikverket.se

Mikael Mathiasson
Utbildare inom spårsvetsning.
E-post: mikael.mathiasson@trafikverket.se

Järnväg - Trafiksäkerhet och fordon

För frågor och utbildningsbehov inom trafiksäkerget eller fordon på järnväg kontakta:

Gunnar Areskog
Utvecklingsansvarig för kurser inom trafiksäkerhet och fordon.
E-post: gunnar.areskog@trafikverket.se

Ingela Ragnwald
Planeringsansvarig för kurser inom trafiksäkerhet och fordon.
E-post: ingela.ragnwald@trafikverket.se

Claes Gyllenkvist
Utbildare inom trafiksäkerhet. 
E-post: claes.gyllenkvist@trafikverket.se

Karl Hultén
Utbildare inom trafiksäkerhet och fordon.
E-post: karl.hulten@trafikverket.se

Mickael Persson
Utbildare inom trafiksäkerhet och fordon. 
E-post: mickael.persson@trafikverket.se

Simon Milleskog
Utbildare inom fordon. 
E-post: simon.milleskog@trafikverket.se

Järnväg - Elteknik

För frågor och utbildningsbehov inom el- och kontaktledningsteknik på järnväg kontakta: 

Bo Inge Gustavsson
Utvecklingsansvarig för kurser och utbildningar inom el och kontaktledning.
E-post: bo-inge.gustavsson@trafikverket.se

Mickael Ragnvid
Planeringsansvarig för kurser inom el och kontaktledning.
E-post: michael.a.ragnvid@trafikverket.se

Daniel Klinteman
Utbildare inom kontaktledningsteknik. 
E-post: daniel.a.klinteman@trafikverket.se

Görgen Ståhl
Utbildare inom el, lågspänning och elsäkerhet.
E-post: gorgen.stahl@trafikverket.se

Jonas Svensson
Utbildare inom kontaktledningsteknik. 
E-post: jonas.b.svensson@trafikverket.se

Ossian Heimdahl
Utbildare inom kontaktledningsteknik. 
E-post: ossian.heimdahl@trafikverket.se

Per-Ola Book
Utbildare inom el, lågspänning och elsäkerhet.
E-post: per-ola.a.book@trafikverket.se

Järnväg - Signalteknik och telekom

För frågor och utbildningsbehov inom signalteknik och telekom på järnväg kontakta:

Mathias Rosberg
Utvecklingsansvarig för kurser och utbildningar inom signatleknik.
E-post: mathias.rosberg@trafikverket.se

Martin Johansson
Utvecklingsansvarig för kurser inom signalteknik och telekom.
E-post: martin.a.johansson@trafikverket.se

Anders Svensson
Planeringsansvarig för kurser inom signalteknik och telekom. 
E-post: anders.g.svensson@trafikverket.se

Anders Thuvesson
Utbildare inom signalteknik, reläanläggningar och telekom.
E-post: anders.thuvesson@trafikverket.se

Andreas Persson
Utbildare inom datorställverk och ATC.
E-post: andreas.persson@trafikverket.se

Emil Ekstrand
Utbildare inom ALEX vägskydd och ATC.
E-post: emil.ekstrand@trafikverket.se

Håkan Johansson
Utbildare inom reläanläggningar, STällverk 65 och besiktning.
E-post: hakan.d.johansson@trafikverket.se

Jacob Widtfeldt
Utbildare inom signalteknik och ALEX vägskydd.
E-post: jacob.widtfeldt@trafikverket.se

Peter Rubin
Utbildare inom reläanläggningar, reläprövning ocg besiktning.
E-post: peter.rubin@trafikverket.se

Tomas Eriksson
Utbildare inom datorställverk och Ställverk 65.
E-post: tomas.eriksson@trafikverket.se

Pedagogik

För frågor och utbildningsbehov inom pedagogik kopplat till väg och järnväg kontakta:

Erik Rafsten
Utvecklingsansvarig och utbildare inom pedagogik.
E-post: erik.rafsten@trafikverket.se

Sjöfart

För frågor och utbildningsbehov inom sjöfart kontakta:

Nils Möller
Utvecklingsansvarig för kurser och utbildningar inom område sjöfart.
E-post: nils.moller@trafikverket.se

Alicia Söderberg
Planeringsansvarig för kurser inom sjöfart.
E-post:
alicia.soderberg@trafikverket.se

Väg

För frågor och utbildningsbehov inom väg kontakta:

Ulrika Nellfors
Planeringsansvarig för kurser inom vägområdet.
E-post: ulrika.nellfors@trafikverket.se

Peter Olsson
Övergripande frågor inom vägområdet
E-post: peter.d.olsson@trafikverket.se

Vi skräddarsyr kurser för ditt företag

Läs mer om vad vi erbjuder för skräddarsydda kompetenslösningar åt ditt företag.