Sök och boka kurs

Tillgänglighetsredogörelse för Trafikverksskolan

Vårt mål är att alla ska kunna använda vår webbplats på bästa mest tillgängliga sätt. Här redovisar vi brister i vår digitala tillgänglighet. Du kan också anmäla brister vi missat.

Vi arbetar löpande för att få vår webbplats och våra digitala tjänster så tillgängliga som möjligt. För att nå dit arbetar vi enligt tillgänglighetsstandarden WCAG.

Så har vi utvärderat den digitala tillgängligheten

Vi har utvärderat den digitala tillgängligheten på våra webbplats genom en självskattning (intern testning). 

Innehåll som inte är tillgängligt

Trafikverksskolans webbplats följer delvis lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, men det finns brister. Vad som är otillgängligt beskriver vi nedan.

Webbplatsen trafikverksskolan.se

Problem vid nedsatt syn och utan synförmåga

  • Webbplatsen går inte alltid att styra med endast tagentbord (kriterium 2.1.1.)
  • Skräddasydda komponenter fungerar inte alltid i hjälpmedel (kriterium 4.1.2.)

Problem vid nedsatt finmotorik eller styrförmåga

  • Webbplatsen går inte alltid att styra med endast tagentbord (kriterium 2.1.1.)

Problem vid nedsatt rörelseförmåga

  • Webbplatsen går inte alltid att styra med endast tagentbord (kriterium 2.1.1.)
  • Skräddasydda komponenter fungerar inte alltid i hjälpmedel (kriterium 4.1.2.)

Problem vid kognitiv nedsättning

  • Skräddasydda komponenter fungerar inte alltid i hjälpmedel (kriterium 4.1.2.)

Trafikverksskolan - Mina sidor

Trafikverksskolan - Mina sidor är baserad på en lärplattform som ägs och utvecklas av tredje part Simployer. Vi har påtalat brister med plattformen för Simployer som ständigt förbättrar och utvecklar systemet i enlighet med gällande lagkrav för privata bolag. 

Dokument

Webbplatsen innehåller inga bristfälliga dokument utan alla dokument som hittas på webbplatsen är tillgänglighetsanpassade enligt självskattning och baserade på tillgängliga mallar framtagna av Trafikverket. Skulle du hitta någon dei i ett dokument som är bristfällig uppmanar vi dig att anmäla det till oss så åtgärdar vi det omgående. 

Anmäl brist i digital tillgänglighet

Om du hittar brister som inte finns redovisade vill vi gärna att du anmäler det till oss här nedan. Du kan välja att göra en anmälan anonymt.

Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill få personlig återkoppling på din anmälan. 

Vi samlar in personuppgifter för att kunna hantera ditt ärende.

Läs mer om hur Trafikverksskolan hanterar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

Vad händer vid en anmälan?

När du anmält en brist undersöker vi den, och vi undersöker vi det problem som beskrivits. När vi har gjort det beslutar vi om eventuella åtgärder.

Om du lämnar dina kontaktuppgifter i din anmälan kommer vi återkoppla till dig. Om du gjort en anonym anmälan kan vi inte ge dig direkt återkoppling. Men du kan alltid läsa status i vår tillgänglighetsredogörelse längre ner på denna sida. 

Kontakta tillsynsmyndigheten

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi har hanterat en brist som du har anmält till oss kan du kontakta dem.

Senaste uppdateringen

Tillgänglighetsredogörelsen publicerades den 25 januari 2024. Redogörelsen uppdateras i takt med att vi hittar och åtgärdar eventuella brister.