Sök och boka kurs

Utbildningskedjor för järnväg - elkraft

Behöver du en viss behörighet eller ska du arbeta inom ett visst elområde på järnvägen? Då kan du se vilka kurser du behöver gå för att bli behörig här.

Kontaktledningstekniker

En kontaktledningstekniker (även kallad eltekniker på järnväg) bygger och underhåller de elanläggningar som järnvägen behöver. Du bygger kontaktledning på hög höjd, installerar hjälpkraft och växel- värme. Tillsammans med järnvägens övriga tekniska system inom signal- och banteknik samt telekommunikation, är en kontaktledningsteknikern en samhällsbyggare som hjälper till att förhindra och avhjälpa vid fel i spåret.

Nedan elkurser finns för dig som vill bli kontaktledningstekniker. Vi rekommenderar att du går kurserna i ordning 2-6 men det är inget krav.

1 Grundläggande gymnasiebehörighet För att bli kontaktledningstekniker behöver du ha grundläggande gymnasiebehörighet samt ellära.

7 Kontaktledningstekniker Du är nu färdigutbildad kontaktledningstekniker

I stället för att läsa ovan fristående kurer kan du läsa vår ettåriga utbildning Yh-kontaktledningstekniker som är CSN-berättigad

Läs mer om utbildningen här.

Kraftförsörjningstekniker

Som kraftförsörjningstekniker arbetar du huvudsakligen med drift, underhåll och felavhkälpning av järnvägens kraftförsörjningsanläggningar. Kraftförsöjningsanläggningar kan vara roterande och statiska omformare, högspänningsställverk och fjärrstyrningssystem. Andra arbetsuppgifter kan vara felavhjälpning i andra elanläggningar till järnvägsnätet.

Nedan elkurser finns för dig som ska arbeta som kraftförsörjningstekniker. Vi rekommenderar att du går kurserna i ordning 2-4 men det är inget krav.

1 Grundläggande gymnasiebehörighet För att bli kraftförsörjningstekniker behöver du ha grundläggande gymnasiebehörighet samt ellära.

5 Kraftförsörjningstekniker Du är nu färdigutbildad kraftförsörjningstekniker

Elingenjör

En elingenjör arbetar med behovsanalyser och bedömningar av tillstånd vid ny- och ombygganation av järnvägens elnät. Som elingenjör arbetar du också ofta inom investerings- och underhållsprojekt som exempelvis rådgivare, uppdragsledare eller teknisk samordnare.

Nedan elkurser finns för dig som är ingenjör. Vi rekommenderar att du går kurserna i ordning 2-8 men det är inget krav..

1 Högskoleingenjör För att bli behörig elingenjör på järnväg måste du ha en ingenjörsutbildning på högskolenivå samt grundläggande gymnasiekompetens inom ellära.

9 Elingenjör Du är nu färdigutbildad elingenjör på järnväg

Behöver du hjälp att hitta rätt kurs eller utbildningsväg?

På nedan länk hittar du kontaktvägar till medarbetare som arbetar med det eltekniska området.