Sök och boka kurs

Utbildningskedjor för järnväg - trafiksäkerhet

Behöver du en viss behörighet eller ska du arbeta inom ett visst trafiksäkerhetsområde på järnvägen? Då kan du se vilka kurser du behöver gå för att bli behörig här.

Skydds- och säkerhetsledning för arbete inom spårområde 

En grundförutsättning för att få arbeta inom trafiksäkerhet på järnväg är att gå kursen Skydds- och säkerhetsledning för arbete inom spårområde - grund - BASÄSKYDD. Har du denna behörighet kan du sedan välja att gå vidare och bli huvudtillsyningsman, skydds- och säkerhetsplanerare eller tillsyningsman.

Huvudtillsyningsman 

En huvudtillsyningsman arbetar med att planera och vägleda arbete som genomförs på en större sträcka eller område på och vid järnvägen.

Du måste först gå Skydds- och säkerhetsledning för arbete inom spårområde - grund - BASÄSKYDD därefter måste neadn kurser genomföras i ordning 1-3 samt den årliga repetitionskursen. 

4 Huvudtillsyningsman efter urvalstest Ett urvalstest krävs också för denna funktion innan du är behörig huvudtillsyningsman

Skydds- och säkerhetsplanerare

En skydds- och säkerhetsplanerare arbetar med att planera och riskbedöma arbete på och bredvid järnvägen. I arbetet ingår också ett samordningsansvar för skydds- och säkerhetsfrågor för arbetsplatsen.  

Du måste först gå Skydds- och säkerhetsledning för arbete inom spårområde - grund - BASÄSKYDD därefter måste neadn kurser genomförasi ordning 1-2 samt den årliga repetitionskursen. 

2 Skydds- och säkerhetsplanerare Du är nu behörig skydds- och säkerhetsplanerare

Tillsyningsman vid A-, L-, E-skydd samt vägvakt

En tillsyningsman vid A-, L-, E-skydd samt vägvakt arbetar med att planera, begära och ansvara för olika skyddsåtgärder vid arbete på och vid järnvägen.

Du måste först gå Skydds- och säkerhetsledning för arbete inom spårområde - grund - BASÄSKYDD därefter måste neadn kurser genomförasi ordning 1-2 samt den årliga repetitionskursen.

2 Tillsyningsman vid A-, L-, E-skydd samt vägvakt Du är nu behörig tillsyningsman vid A-, L-, E-skydd samt vägvakt

Tillsyningsman vid växling och spärrfärd

En tillsyningsman vid växling och spärrfärd arbetar med att ställa i ordning, kontrollera och sätta samman växlings- och spärrfärdssätt. I arbetet ingår också att säkra och säkerhetssyra fordon samt koppla om och åka spärrfärdsfordon.

Du måste först gå Skydds- och säkerhetsledning för arbete inom spårområde - grund - BASÄSKYDD därefter måste neadn kurser genomföras i ordning 1-5 samt genomföra de två årliga repetitionskurserna. 

5 Tillsyningsman vid växling och spärrfärd Du är nu behörig tillsyningsman vid växling och spärrfärd