Sök och boka kurs

Utbildningskedjor för järnväg - trafiksäkerhet

Behöver du en viss behörighet eller ska du arbeta inom ett visst trafiksäkerhetsområde på järnvägen? Då kan du se vilka kurser du behöver gå för att bli behörig här.

Skydds- och säkerhetsledning för arbete inom spårområde 

En grundförutsättning för att få arbeta inom trafiksäkerhet på järnväg är att gå kursen Skydds- och säkerhetsledning för arbete inom spårområde - grund - BASÄSKYDD. Har du denna behörighet kan du sedan välja att gå vidare och bli huvudtillsyningsman, skydds- och säkerhetsplanerare eller tillsyningsman.

Skydds- och säkerhetsplanerare

En skydds- och säkerhetsplanerare arbetar med att planera och riskbedöma arbete på och bredvid järnvägen. I arbetet ingår också ett samordningsansvar för skydds- och säkerhetsfrågor för arbetsplatsen.  

Du måste genomföra kurser i nedan ordning samt den årliga repetitionskursen. 

1 Skydds- och säkerhetsledning för arbete inom spårområde - grund - BASÄSKYDD Du måste först vara godkänd på kursen Skydds- och säkerhetsledning för arbete inom spårområde - grund - BASÄSKYDD innan du kan påbörja nedan kurser.

3 Skydds- och säkerhetsplanerare Du är nu behörig skydds- och säkerhetsplanerare

Tillsyningsman vid växling och spärrfärd

En tillsyningsman vid växling och spärrfärd arbetar med att ställa i ordning, kontrollera och sätta samman växlings- och spärrfärdssätt. I arbetet ingår också att säkra och säkerhetssyra fordon samt koppla om och åka spärrfärdsfordon.

Du måste genomföra kurserna i nedan ordning följt av de två årliga repetitionskurserna. 

1 Skydds- och säkerhetsledning för arbete inom spårområde - grund - BASÄSKYDD Du måste först vara godkänd på kursen Skydds- och säkerhetsledning för arbete inom spårområde - grund - BASÄSKYDD innan du kan påbörja nedan kurser.

2 Behörig tillsyningsman A-, L- och E-skydd Du behöver också vara behörig tillsyningsman för A-, E- och L-skydd innan du påbörjar nedan kurser.

4 Tillsyningsman vid växling och spärrfärd Du är nu behörig tillsyningsman vid växling och spärrfärd

Faktainsamlare

Som faktainsamlare hjälper du till i olycksutredningar genom att samla in fakta kring olyckan inför den fortsatta utredningen. 

Olycksplatsansvarig 

Som olycksplatsansvarig leder och ansvarar du för verksamheten på en olycksplats på eller i anslutning till Trafikverkets järnvägsanläggning. För att bli olycksplatsansvarig ska du anses som särskilt lämplig och ha förutsättningar att självständigt leda och organisera komplicerade arbetsuppgifter. Dessutom ska du vara behörig tillsyningsman A-, E- och L-skydd.

3 Faktainsamlare Innan du får börja arbeta som olycksplatsansvarig måste du också ha genomfört kursen Faktainsamlare.

Årliga repetitionskurser

Du som redan har en trafiksäkerhetsbehörighet behöver repetera dem årligen mellan 1 januari till 31 maj. Klicka på den repetititonskurs du behöver gå för att läsa mer och se bokningsbara tillfällen.

Behöver du hjälp att hitta rätt kurs eller utbildningsväg?

På nedan länk hittar du kontaktvägar till medarbetare som arbetar med trafiksäkerhet på järnväg.