Sök och boka kurs

Utbildningskedjor för järnväg - signal

Behöver du en viss behörighet eller ska du arbeta inom ett visst signalområde på järnvägen? Då kan du se vilka kurser du behöver gå för att bli behörig här.

Signaltekniker

En signaltekniker arbetar med underhåll och felavhjälpning av signalerna, järnvägens säkerhetssystem. Signalerna skickar information till bland annat lokföraren om vad som händer längre fram längs spåret.

Vi rekommenderar att du går kurserna i ordning 2-6 men det är inget krav för att bli behörig.

1 Elkompetens på gymnasienivå För att kunna utbilda dig till signaltekniker krävs förkunskaper i ellära, mekatronik och elektromekanik på gymnasienivå.

7 Signaltekniker Du är nu grundutbildad signaltekniker på järnväg.

I stället för att läsa ovan fristående kurer kan du läsa vår ettåriga utbildning Yh-signaltekniker som är CSN-berättigad

Läs mer om utbildningen här.

Signaltekniker - datorställverk

En signaltekniker som är specialiserad på datoriserade ställverk arbetar med underhåll och felavhjälpning på de nyare ställverkstyperna som kallas ställverk 85 och ställverk 950.

Vi rekommenderar att du går kurserna i ordning 2-5 men det är inget krav för att bli behörig.

1 Signaltekniker För att kunna vidareutbilda dig behöver du vara grundutbildad signaltekniker.

6 Signaltekniker - datorställverk Du kan nu arbeta med datoriserade ställverk på järnvägen.

Signaltekniker - reläställverk

En signaltekniker som är specialiserad på reläställverk arbetar med underhåll och felavhjälpning på de något äldre icke-datoriserade ställverkstyperna som ställverk 59 och ställverk 65 som ännu används längs den svenska järnvägen.

Vi rekommenderar att du går kurserna i ordning 2-4 men det är inget krav för att bli behörig.

1 Signaltekniker För att kunna vidareutbilda dig behöver du vara grundutbildad signaltekniker.

5 Signaltekniker - reläställverk Du kan nu arbeta med reläställverk på järnvägen.

Signaltekniker - fjärrstyrning

En signaltekniker som är specialiserad på reläställverk arbetar med olika fjärrstyrda signalsystem på järnvägen och hur du installerar, underhåller och felavhälper i dem.

Vi rekommenderar att du går kurserna i ordning 2-6 men det är inget krav för att bli behörig.

1 Signaltekniker För att kunna vidareutbilda dig behöver du vara grundutbildad signaltekniker.

7 Signaltekniker - fjärrstyrning Du kan nu arbeta med fjärrstyrning av järnvägens signalsystem.

Signaltekniker - säkerhet SISÄ

För att få jobba som signalsäkerhetsgranskare, ibruktagare eller kontrollant behöver du SISÄ-behörighet. Detta ansöker du om årligen och måste inför din ansökan repetera kursen SISÄ-fortbildning. Ska du sedan utbilda andra inom signalsäkerhet ska du årligen gå kursen SISÄ-seminarium.

1 Signaltekniker För att kunna ansöka om SISÄ-behörighet behöver du vara grundutbildad signaltekniker inom respektive område.

Signaltekniker - Norge

Som signaltekniker kan du också arbeta utanför Sverige. Ska du arbeta i Norge behöver du rätt kompetens för norska signaler och ställverk.

Vi rekommenderar att du går kurserna i ordning 2-5 men det är inget krav för att bli behörig.

1 Signaltekniker För att kunna vidareutbilda dig behöver du vara grundutbildad signaltekniker.

6 Signaltekniker - Norge Du kan nu arbeta med vissa signalställverk i Norge.

Signalingenjör 

En signalingenjör arbetar med projektering, förvaltning, ibruktagning och besiktning av signaltekniska anläggningar.

Vi rekommenderar att du går kurserna i ordning 2-5 men det är inget krav för att bli behörig.

1 Högskoleingenjör För att bli behörig signalingenjör på järnväg måste du ha en ingenjörsutbildning på högskolenivå samt grundläggande gymnasiekompetens inom ellära. Annan utbildning samt erfarenhet som bedöms likvärdig godkänns också.

6 Signalingenjör Du är nu grundutbildad signalingenjör.

Signalingenjör - datorställverk

En signalingenjör som är specialiserad på datoriserade ställverk arbetar med projektering av datoriserade ställverk.

Vi rekommenderar att du går kurserna i ordning 2-4 men det är inget krav för att bli behörig.

1 Högskoleingenjör För att bli behörig signalingenjör på järnväg måste du ha en ingenjörsutbildning på högskolenivå samt grundläggande gymnasiekompetens inom ellära. Annan utbildning samt erfarenhet som bedöms likvärdig godkänns också.

5 Signalingenjör - datorställverk Du kan nu arbeta med att projektera för datoriserade ställverk.

Behöver du hjälp att hitta rätt kurs eller utbildningsväg?

På nedan länk hittar du kontaktvägar till medarbetare som arbetar ned det signaltekniska området.