Sök och boka kurs

Utbildningskedjor för järnväg - bana

Behöver du en viss behörighet eller ska du arbeta inom ett visst banområde på järnvägen? Då kan du se vilka kurser du behöver gå för att bli behörig här.

Bantekniker

En bantekniker arbetar med nybyggnation av järnvägens bana men underhåller också befintliga järnvägsspår. 

Vi rekommenderar att du går kurserna i nedan ordning 1 till 5.

6 Bantekniker Du är nu grundutbildad bantekniker

I stället för att läsa ovan fristående kurer kan du läsa vår ettåriga utbildning Yh-kontaktledningstekniker som är CSN-berättigad

Läs mer om utbildningen här.

Bankontrollant

Som bankontrollant jobbar du med ibruktagandebesiktning av mindre spårarbeten tillexempel slipersbyten.

Vi rekommenderar att du går kurserna i nedan ordning 2 till 5. Observera att du både behöver genomföra kurserna nedan och sedan ansöka om att bli bankontrollant innan du är behörig. 

1 Flerårig arbetslivserfarenhet Du behöver flerårig arbetslivserfarenhet innan du blir bankontrollant.

Denna kurs är inte obligatorisk för att få ansöka om att bli bankontrollant men vi rekommenderar att du går den. 

Läs mer om kursen och boka dig på ett tillfälle.

För att kunna ansöka om behörighet som bankontrollant behöver du inom ett år efter godkänt kursprov genomföra en minst 10 dagar lång praktik á 8 timmar enligt anvisningarna i den praktikplan som delats ut under kurstillfället. 

7 Bankontrollant Du är nu behörig att ansöka om att bli bankontrollant.

Besiktning - säkerhetsbesiktningsman för bana

En besiktningsman inom område bana och signal kontrollerar att spåret är säkert för järnvägsfordon genom att utföra säkerhets- och ibruktagandebesiktning av spår. Du kan även välja att lägga till säkerhetsbesiktningskurser för signal för att även få den behörigheten.

Vi rekommenderar att du går kurserna i nedan ordning 2 till 4. Observera att du både behöver genomföra kurserna nedan, genomföra praktik och sedan ansöka om att bli säkerhetsbesiktningsman för bana innan du är behörig.

1 Flerårig arbetslivserfarenhet Du behöver ha minst 3 års erfarenhet av praktiskt bantekniskt arbete i spår

Denna kurs kommer krävas för att bli säkerhetsbesiktningsman men är för närvarande inte färdigställd. Därför är denna kursen just nu inte ett krav för att du ska få din behörighet.

För att kunna ansöka om behörighet som säkerhetsbesiktningsman för bana behöver du inom ett år efter godkänt kursprov genomföra en minst 20 dagar lång praktik enligt anvisningarna i den praktikplan som delats ut under kurstillfället. 

7 Säkerhetsbesiktningsman bana Du kan nu ansöka om behörighet att utföra säkerhetsbesiktning inom teknikområde bana.

Denna kursen är valbar och blir bara obligatorisk om du även ska utföra säkerhetsbesiktning inom signal kategori 1. 

Denna kursen är valbar och blir bara obligatorisk om du även ska utföra säkerhetsbesiktning inom signal kategori 2.

Läs mer om kursen och boka dig på ett tillfälle.

Besiktning - underhållsbesiktningsman bana

En underhållsbesiktningsman bana jobbar med att kontrollera spårets skick för att därefter kunna planera och genomföra ett optimalt underhåll av banan.

Regelverket för besiktningsutbildningarna håller på att revideras. När detta är fastställt kommer utbildningskedjor uppdateras och läggas ut här.

Ingenjör - bana  och spår

Som ban- och spåringenjör har du en grundkompetens för att kunna jobba med planering, projektering, byggnation och underhåll av järnväg.  

Vi rekommenderar att du går kurserna i nedan ordning 2 till 5..

5 Ban- och spåringenjör Du är nu grundutbildad ban- och spåringenjör.

Du kan också läsa järnvägsingenjör på högskola i stället för ovan fristående kurser. Vi på Trafikvekrsskolan har tillsammans med Lunds tekniska högskola en treårig högskoleutbildning till just järnvägsingenjör. Läs mer om den här. 

Ingenjör - underhåll

En underhållsingenjör arbetar med att planera underhåll av en järnvägsanläggning på mest optimala sätt. 

Vi rekommenderar att du går kurserna i nedan ordning 2 till 5.

För att kunna arbeta som ingenjör inom underhåll av banan behöver du vara grundutbildad ingenjör inom bana och spår. Därefter kan du vidareutbilda dig inom ingenjörsområde underhåll av bana. Du kan också vara utbildad järnvägsingenjör via exempelvis vår och Lunds tekniska högskolas ingenjörsutbildning. Läs mer om den här. 

6 Underhållsingenjör Du är nu grundutbildad underhållsingenjör.

Spårprojektör

Spårprojektörer jobbar med att antingen designa nya spår eller bygga om befintliga banor för ökar kapacitet. 

För att tillgodogöra dig kompetensen på bästa sätt rekomenderar vi att du går kurserna i nedan ordning.

För att kunna arbeta som spårprojektör behöver du vara grundutbildad ingenjör inom bana och spår. Därefter kan du vidareutbilda dig som spårprojektör. Du kan också vara utbildad järnvägsingenjör via exempelvis vår och Lunds tekniska högskolas ingenjörsutbildning. Läs mer om den här. 

4 Spårprojektör Du är nu grundutbildad spårprojektör.

Svets - termitsvetsare

En termitsvetsare svetsar ihop räler som utbytta eller gått av med en teknik som kallas termitsvets.

Vi rekommenderar att du går kurserna i nedan ordning 2 till 5 men ordningen är inget krav för att bli behörig.

1 Bantekniker Du behöver först vara grundutbildad bantekniker.

6 Termitsvetsare Du är nu behörig termitsvetsare.

Svets - på- och reparationssvetsare

Som på- och reparationssvetsare arbetar du med att laga slitna räler. Här ingår två tekniker. Kursen och certifieringen för belagd elektrod är obligatorisk för att bli behörig medan kursen och certifieringen för rörelektrod är valbar.  

Vi rekommenderar att du går kurserna i nedan ordning 2 till 6 (8) men ordningen är inget krav för att bli behörig.

1 Bantekniker Du behöver först vara grundutbildad bantekniker.

Du behöver ha någon form av svetskompetens för att bli behörig reparationssvetsare. Denna kurs är ett bra grund men kan ersättas av tillexempel industriprogram på gymnasie eller reell svetskompetens inom bågsvetsning. 

Läs mer om kursen och boka dig på ett tillfälle.

Denna kursen är valbar och inte obligatorisk för att bli behörig på- och reparationssvetsare.

Läs mer om kursen och boka dig på ett tillfälle.

Denna certifieringskurs är välbar och inte obligatorisk för att bli behörig på- och reparationssvetsare.

Läs mer om kursen och boka dig på ett tillfälle.

9 På- och reparationssvetsare Du är nu behörig på- och reparationssvetsare.

Svets - formsvetsare

En formsvetsare på järnväg svetsar ihop räler, ofta i trånga utrymmen där termisvetsning inte är möjlig.

Du behöver gå kurserna i nedan ordning för att bli behörig formsvetsare. 

1 På- och reparationssvetsare Du behöver först vara behörig på- och reparationssvetsare.

4 Formsvetsare Du är nu behörig formsvetsare.

Behöver du hjälp att hitta rätt kurs eller utbildningsväg?

På nedan länk hittar du kontaktvägar till medarbetare som arbetar med det bantekniska området.