Sök och boka kurs

Jobba på järnvägen

Aldrig har så många åkt tåg som nu. Aldrig har det varit så trångt på spåren som nu. Aldrig har vårt klimat behövt dig så mycket som nu. Var med och bygg vidare på denna hållbara bransch - utbilda dig inom järnväg!

En ljus och grön framtid

Oavsett vilket yrke du väljer inom järnvägen så ser framtiden ljus ut. Aldrig har det gjorts så stora satsningar på infrastruktur och framför allt på järnvägen, som nu och kommande år, med både nybyggnation och upprustning av befintligt system. Med sin minimala klimatpåverkan är järnvägen framtidens självklara resealternativ och du kan vara med och skapa det!

Vad kan du jobba med på järnvägen?

Järnvägsbranschen är stor och omfattar många olika samverkande delar som kräver olika kunskaper och kompetenser. Ett jobb inom järnvägsbranschen kan vara både teoretiskt och praktiskt. Du kanske föredrar att planera och rita framtidens järnväg eller så vill du jobba fysiskt med att bygga den. Du kan också jobba med att åtgärda fel och underhålla befintligt järnvägssystem. Vad du än väljer är järnvägen full av utvecklingsmöjligheter och alla delar är lika viktiga för att bidra till ett hållbart och närmare Sverige.

Oavsett om du är helt ny i branschen eller söker kompetensutveckling i din nuvarande roll, har Trafikverksskolan utbildningen för dig på alla nivåer. Hos oss är du anställningsbar direkt efter utbildning, med en bra lön och med stora utvecklingsmöjligheter. Läs mer om våra olika utbildningar genom att klicka på den järnvägsinriktning du tycker skulle passa dig bäst.

Kontaktledningstekniker

I Sverige går alla elektriska tåg på grön el med väldigt liten påverkan på klimatet. För strömförsörjningen ansvarar kontaktledningsteknikern (eltekniker). Det är också kontaktledningsteknikern som bygger, felavhjälper och underhåller det elsystem som omger järnvägen, från kontaktledning till återkoppling via räls och signaler.

Signaltekniker

En signaltekniker är med och underhåller och bygger järnvägens många signalsystem. Allt för att bibehålla den höga säkerheten på järnvägen. Signalteknikern arbetar med avancerade säkerhetssystem som skickar information till bland annat lokförarna om vad som händer längs spåret.

Bantekniker

En bantekniker bygger järnvägen, från banvall till att lägga slipers och spår och kapa räls. Banteknikern arbetar också med att underhålla banan och hjälper till vid akuta fel med spåret och växlar.

Lokförare - Ansök nu!

Lokföraren kör tågen på järnvägen, följer de signaler som anges och ansvarar för att passagerarna kommer fram på ett säkert sätt. Arbetsuppgifterna som lokförare varierar och yrket kräver ett stort säkerhetstänk, god samarbetsförmåga, hög simultankapacitet och att kunna fatta snabba, självständiga och kloka beslut. Idag är lokföraryrket också ett serviceyrke vilket ställer höga krav på personliga egenskaper. Arbetet som lokförare är en spännande blandning av teknik och människa.

Järnvägsingenjör

Järnvägen står inför många nya utmaningar, stora nationella investeringar kommer att genomföras på nya bansträckningar och stationsområden. Järnvägen står inför stora tekniska utmaningar för att möta framtiden och det finns det ett stort behov av nyutbildade tekniker och ingenjörer.

En järnvägsingenjör jobbar bland annat med projektering, projektledning, utredning eller planering för utbyggnaden av Sveriges infrastruktur på järnvägen. Man kan också specialisera sig inom material, logistik eller helhetslösningar för järnvägens komplexa system. Järnvägsingenjörsutbildningen är ett treårigt program som vi genomför tillsammans med Lunds Tekniska Högskola.

Gymnasieingenjör

För den som läst ett treårigt teknisk program på gymnasiet finns även en möjlighet att läsa ett fjärde gymnasieår inom järnvägsteknik på Ängelholms gymnasieskola. En gymnasieingenjör kan direkt efter studenten börja arbeta som projektör hos antingen Trafikverket eller ett konsultföretag i branschen.

Tågtrafikledare

Gillar du att lösa problem och analysera komplex information? Vill du dessutom se till att tågen kommer dit de ska när de ska? Då kan du vara en av våra blivande tågtrafikledare! Som tågtrafikledare bidrar du till samhällsutvecklingen – på riktigt. Vi rustar dig med en betald och grundlig utbildning, innan du ansvarar för att leda en säker och pålitlig tågtrafik – så att alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Eldriftsingenjör

Som eldriftingenjör arbetar du på en trafikcentral och övervakar Trafikverkets elanläggningar dygnet runt, året runt i hela Sverige. Det här är ett samhällsviktigt uppdrag för dig som gillar tempoväxling, spänning och som vill ha en roll som eldar på din professionella och personliga utveckling. Med andra ord jobbar du hela tiden mellan lugn och omedelbar action och får ett tryggt och roligt jobb som skiftar i tempo och innehåll varje dag.

För dig som är studie- och yrkesvägledare

Vi har flera andra utbildningar som leder till jobb med bra lön på järnvägen. På nedan länk har vi samlat allt som kan hjälpa dig som SYVare i ditt arbete.

Järnvägskompassen - hitta din roll på järnvägen

Vet du fortfarande inte riktigt vilken yrkesroll som skulle passa dig bäst? Då kan du göra vår järnvägskompass med 11 snabba frågor så hjälper vi dig att hitta en roll som passar dig bäst.