Sök och boka kurs

Bli signaltekniker - jobba med järnvägens säkerhetssystem

Är du en elentusiast som gillar problemlösning, små kablar och vill arbeta med avancerade säkerhetssystem samtidigt som du bidrar till att fler väljer ett hållbart resande? Då är signaltekniker ett yrke för dig.

Förlängd ansökningstid

Ordinarie ansökningstid är stängd. Du kan fortfarande söka till utbildningen fram till 18 augusti 2024 och hamnar på reservplats om du uppfyller behörighetskraven.

Jobba som signaltekniker

Som signaltekniker är du med och underhåller och bygger järnvägens många signalsystem, allt för att bibehålla den höga säkerheten. Du kommer att arbeta med ställverk, vägskydd, signaler och lampor som alla ser till att tågtrafiken sker på ett säkert sätt. Du kommer även att arbeta med avancerade säkerhetssystem som skickar information till bland annat lokförarna om vad som händer längs spåret. Tillsammans med järnvägens övriga tekniska system inom el- och banteknik samt telekommunikation blir du en samhällsbyggare som hjälper till att förhindra och avhjälpa akuta feltillstånd i spåret.

Jobbet kan innebära veckovis skiftarbete under dagar, nätter och helger och ibland arbete på annan ort, där du bor på arbetsplatsen under en vecka för att sedan vara ledig en vecka. Detta innebär å andra sidan traktamente utöver grundlönen vilket gör att yrket kan ses som välbetalt. Det finns också mycket goda möjligheter att vidareutbilda sig hos din arbetsgivare.

Genomsnittlig ingångslön: 35 000 - 40 000 kr 
Lönen är månadslön innan skatt, ob-tillägg och traktamente

Yh-signalteknik på Trafikverksskolan

Utbilda dig till signaltekniker

Hos oss går du en ettårig yrkeshögskoleutbildning med utbildare som själva arbetat många år ute i järnvägsspåret. Under den första terminen varvas teori med många praktiska moment i vår unika övningsanläggning för järnväg i Ängelholm. Här får du möjlighet att i en säker miljö öva på arbetsmoment både inomhus och utomhus. På övningsanläggningen finns även bangård med spår, signaler och ledningar, olika järnvägsfordon och järnvägsmuseum.

Andra terminen av utbildningen genomförs som LIA-praktik ute hos någon av våra företagspartners runt om i Sverige. Här får du utföra arbetsmoment i skarp miljö ute på järnvägen, under handledning. Förutom övning så ger praktiken dig utmärkta möjligheter att knyta kontakter med potentiella arbetsgivare och du som kommer från mellan- eller norra Sverige kan ofta göra din praktik på hemmaplan.

Utbildningen är CSN-berättigad och ger 200-Yh-poäng.

Kurser som ingår i utbildningen:

 • Allmän järnvägsteknik för tekniker
 • ATC utrustning
 • Introduktion för Järnvägstekniker
 • Linjeblockering
 • Signalställverk
 • Signalteknisk grundutbildning
 • Signaltekniska principer och grunder
 • Säkerhetsaspekter
 • Trafiksäkerhet för arbete i trafikerad spårmiljö
 • Examensarbete
 • Lärande i arbetet (LIA)

Utbildningsstart

Utbildningen startar den 19 augusti 2024 och examen tas den 23 maj 2025.

 

5 anledningar till att bli signaltekniker

Vår Yh-utbildning är mindre än ett år lång (40 veckor) och efter godkänd examen är du anställningsbar signaltekniker med mycket goda chanser till jobb. LIA-praktiken som utgör ungefär halva studietiden (20 veckor) tillsammans med vår arbetsmarknadsdag är dessutom utmärkta tillfällen att knyta kontakter med framtida arbetsgivare. 9 av 10 som tar examen hos oss har jobb redan innan examensdagen. 

Järnvägsbranschen är en attraktiv bransch inte minst lönemässigt. Dels för att ingångslönen efter bara ett års studier ligger en bra bit över andra yrkesområden med samma studielängd. Dels då du ofta tjänar betydligt mer än grundlönen genom ob-tillägg och traktamente när du jobbar kvällar och helger på annan ort. 

För dig som gillar praktiska arbetsuppgifter och kanske är lite skoltrött är denna utbildning perfekt. Även om utbildningen innehåller en del teori omsätts nästan alltid dessa teorier även praktiskt i vår övningsanläggning. Med de praktiska momenten i vår övningsanläggning och 20 veckors LIA får du snabbt känna på hur det är att arbeta som signaltekniker och det kan ibland kännas som att du inte pluggar alls.

Järnvägen är en bransch med näst intill oändliga utveckingsmöjligheter. Du som blir Yh-tekniker kan snart kompetensutveckla dig vidare via din arbetsgivare för att bli projektör eller arbetsledare. 

Järnvägen är framtiden! Aldrig förr har så många åkt tåg som nu och aldrig förr har det varit så trångt på järnvägen som nu. Därför satsas det mycket på att öka kapaciteten på järnvägen, bygga ut och bygga nytt. Här kommer du som signaltekniker ha en mycket viktig roll och dessutom få vara med att bygga upp det nya gemensamma högtecknologiska signalsystemet ERTMS som gäller i hela Europa.

”Att träffa framtida arbetsgivare under utbildningen är väldigt givande"

- På Trafikverksskolans årliga arbetsmarknadsdag öppnas många nya dörrar inför arbetslivet. Det kommer arbetsledare från många olika företag och presenterar sig och vad de gör. Senare på dagen får man ha speeddejting och träffa alla. Det var väldigt givande. (Adam Fredriksson, Yh-signaltekniker)

Är du behörig att söka?

Grundläggande behörighet

För att bli antagen ska du visa att du uppfyller de lagstadgade kraven för grundläggande behörighet till Yh-utbildningar. Handlingar som du kan styrka din behörighet med är:

 • Examen, slutbetyg eller avgångsbetyg från svensk gymnasieutbildning eller intyg för behörighet till högskolestudier och yrkeshögskolestudier från folkhögskola
 • Gymnasiediplom från gymnasieutbildning i utlandet och utlåtande över gymnasieutbildning från UHR
 • Dokument som visar att du bor i annat skandinaviskt land där du är behörig till en motsvarande utbildning.

Grundläggande behörighet innefattar krav på godkänt betyg i matematik 1, svenska 1 och engelska 5.

Övriga behörighetskrav

Utbildningen ställer krav på förkunskaper i:

 • ellära
 • mekatronik
 • elektromekanik

eller motsvarande ämnen på gymnasienivå.

Vid behov kommer vi erbjuda en behörighetsgivande förutbildning för dig som inte har elbehörighet. Om antal sökande till denna förutbildning blir större än antalet lediga platser, avgörs antagningen genom urval. Urvalsgrunden är betyg och urvalsvärdet räknas som aritmetiskt medelvärde av betyg i matematik 1 och svenska 1. När två eller flera sökande har samma meritvärde används lottning som skiljekriterium.

Du ska ochså genomgå en syn och hörselundersökning med godkänt resultat för att vara lämplig för yrkesrollen och fylla i en hälsodeklarationsblankett (blanketten hittar du längre ner på denna sida). Läkar- och optikerundersökningen bokar och bekostar du själv hos exempelvis din vårdcentral.

Urval

Har du ovan behörighet går du vidare i antagningsprocessen genom urval. Urvalsgrunden är betyg. Urvalsvärdet räknas som aritmetiskt medelvärde av betyg i matematik 1 och svenska 1. När två eller flera sökande har samma meritvärde används lottning som skiljekriterium.

Ledningsgruppen

Varje Yh-utbildning har en ledningsgrupp med syfte att:

 • se till att utbildningen genomförs enligt tillämpliga lagar och förordningar
 • anta sökande till utbildningen
 • pröva frågor om tillgodoräknande
 • utfärda examens- och utbildningsbevis
 • bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete

Ledningsgruppen består av:

 • Michael Oscarsson - Alstom Group Arbetsliv Ledamot
 • Pia Svanbeck - Infranord Arbetsliv Ledamot
 • Vendela Moreau Yngwe - Infranord Arbetsliv Adjungerad
 • Anna Ernfors - NRC Group Arbetsliv Adjungerad
 • Gabriella Khazal - NRC Group Arbetsliv Ledamot
 • Torbjörn Uddberg - Strukton Arbetsliv Ledamot
 • Hans Stein - Ängelholms kommun Skolväsendet Ledamot
 • Bengt Jönsson - Trafikverksskolan Skolväsendet Adjungerad
 • Jan-Olof Jönsson - Trafikverksskolan Utbildningsledare Ledamot
 • Eddie Persson - FlexiRail Arbetsliv Ledamot
 • Fredrik Jodstam - FlexiRail Arbetsliv Adjungerad
 • Markus Jillgart - Infra Nord Arbetsliv Adjungerad
 • Martin Johansson - Trafikverksskolan Skolväsendet Adjungerad
 • Studeranderepresentant - Vakant

Boende i samband med utbilning

Här hittar du boendealternativ för längre visterlser när du exempelvis går en Yh-utbildning hos oss.

Våra utbildningslokaler i Ängelholm

Fler utbildningar och program

Kontakta oss

Jan-Olof Jönsson

Yh-samordnare

Telefon: +46 10-124 30 39