Sök och boka kurs

Bli järnvägsingenjör - utveckla framtidens hållbara resande

Vill du vara med och utveckla framtidens transportsystem och bidra till grönare och säkrare resealternativ? Med sin minimala klimatpåverkan är järnvägen framtidens självklara val och du kan vara med och skapa det!

Ansökan är öppen

Ansökan är öppen mellan 15 mars och 15 april.

Jobba som järnvägsingenjör

Som järnvägsingenjör kan du jobba med bland annat projektering, projektledning, utredning eller planering för utbyggnaden av Sveriges infrastruktur. Du kan också specialisera dig inom material, logistik eller helhetslösningar för järnvägens komplexa system, ofta i tätt samarbete med Trafikverket.

Genomsnittlig månadslön innan traktamente: 44 000kr
(Siffror från Statistiska centralbyråns lönesök 2021)

Kort introduktion till LTHs utbildning som järnvägsingenjör

Utbilda dig till järnvägsingenjör

I samarbete mellan Lunds Tekniska Högskola och Trafikverksskolan, går du en treårig högskoleingenjörsutbildning i byggteknik - järnvägsteknik. Utbildningen är dels förlagd på Campus Helsingborg, dels hos oss på Trafikverksskolan i Ängelholm, där du har tillgång till en unik övningsanläggning med järnvägens alla delar såsom bangård med spår, järnvägsfordon samt ett järnvägsmuseum. Under studietiden får du såväl teoretiska fördjupningar som öva på praktiska moment inom bland annat fysik, matematik, miljö-, ban-, och signalteknik.

Utbildningen ger dig möjlighet att bidra till tågtrafikens utveckling, planering, byggande, förvaltning och operativa ledning. Du förbereds för att arbeta med järnvägsteknik, underhållsteknik och järnvägsförvaltning.

Vilka delkurser som ingår i järnvägsingenjörsutbildningen kan du läsa mer om på Lunds Tekniska Högskola.

Utbildningen är-CSN berättigad och ger 180 högskolepoäng.

5 anledningar till att bli järnvägsingenjör

Järnvägen är framtiden! Aldrig har så många åkt tåg som nu. Aldrig har det varit så trångt på spåren som nu. Aldrig har järnvägen behövt dig så mycket som nu. Oavsett vilken inriktning  du väljer inom järnvägen så ser framtiden ljus ut. Aldrig har det gjorts så stora satsningar på infrastruktur och framför allt på järnvägen som nu, med nybyggnation och en upprustning av befintligt järnvägssystem. Med sin minimala klimatpåverkan är järnvägen framtidens självklara resealternativ och du kan vara med och skapa det!

Järnvägen är en bransch med näst intill oändliga utvecklingsmöjligheter och du som är utbildad ingenjör kan välja att sedan specialisera dig inom smalare områden som rör järnvägen.

Eftersom det satsas på järnvägen samtidigt som kompetensbristen är stor, är du som järnvägsingenjör attraktiv på arbetsmarknaden, vilket också påverkar din lön positivt. 

Som järnvägsingenjör arbetar du självständigt men nära andra ingenjörer, projektledare, tekniker och även myndigheter. Arbetet är ofta varierande där strategiska processer varvas med besök på olika projekt under nybyggnation. 

Järnvägen är mer avancerad och högteknologisk än många tror och forskning och innovation för att förbättra kapacitet och hastighet pågår ständigt. Här kan du få en viktig roll i utvecklingen och innovationen kring morgondagens hållbara järnvägsbyggnation som kommer nyttjas av generationer framöver. 

”Järnvägen är ett av de viktigaste framtida transportalternativen”

- Jag valde utbildningen för att jag dels är intresserad av ingenjörsyrket i sig, dels för att jag har stor tilltro till järnvägen som ett av de viktigaste framtida transportalternativen. Vidare är det även ett stort plus att ingenjörer är efterfrågade i branschen. (Elle Birkfeldt, järnvägsingenjör vid LTH)

Är du behörig att söka?

För att bli antagen till järnvägsingenjörsutbildningen krävs grundläggande behörighet och områdesbehörighet A8 som inkluderar:

• Matematik 3c (eller Matematik D)
• Fysik 2 (eller Fysik B)
• Kemi 1 (eller Kemi A)

Fler utbildningar och program

Relaterade nyheter