Sök och boka kurs

Bli bantekniker - lägg grunden för framtidens järnväg

Vill du hitta gnistan i ditt arbete? Gillar du fysiskt arbete utomhus och vill vara med och bygga en järnväg som kommer att kunna nyttjas av generationer framöver? Då är bantekniker ett yrke för dig.

Förlängd ansökningstid

Ordinarie ansökningstid är stängd. Du kan fortfarande söka till utbildningen fram till 18 augusti 2024 och hamnar på reservplats om du uppfyller behörighetskraven.

Jobba som bantekniker

Som bantekniker är du med och underhåller och bygger järnvägen. Du arbetar med rälsen och banans överbyggnad som exempelvis slipersbyten eller kapning och slipning av räl. Tillsammans med järnvägens övriga tekniska system inom signal- och elteknik samt telekommunikation blir du en samhällsbyggare som hjälper till att förhindra och avhjälpa vid akuta feltillstånd i spåret.

Jobbet kan innebära veckovis skiftarbete under dagar, nätter och helger och ibland arbete på annan ort, där du bor på arbetsplatsen under en vecka för att sedan vara ledig en vecka. Detta innebär å andra sidan traktamente utöver grundlönen vilket gör att yrket kan ses som välbetalt. Det finns också mycket goda möjligheter att vidareutbilda sig hos din arbetsgivare.

Genomsnittlig ingångslön: 30 000 - 35 000 kr 
Lönen är månadslön innan skatt, ob-tillägg och traktamente

Yh-banteknik på Trafikverksskolan

Utbilda dig till bantekniker

Hos oss går du en ettårig yrkeshögskoleutbildning med utbildare som själva arbetat många år ute i järnvägsspåret. Under den första terminen varvas teori med många praktiska moment i vår unika övningsanläggning för järnväg i Ängelholm. Här får du möjlighet att i en säker miljö öva på arbetsmoment både inomhus och utomhus. På övningsanläggningen finns även bangård med spår, signaler och ledningar, olika järnvägsfordon och järnvägsmuseum.

Andra terminen av utbildningen genomförs som LIA-praktik ute hos någon av våra företagspartners runt om i Sverige. Här får du utföra arbetsmoment i skarp miljö ute på järnvägen, under handledning. Förutom övning så ger praktiken dig utmärkta möjligheter att knyta kontakter med potentiella arbetsgivare och du som kommer från mellan- eller norra Sverige kan ofta göra din praktik på hemmaplan.

Utbildningen är CSN-berättigad och ger 200-Yh-poäng.

Följande kurser ingår i utbildningen:

 • Allmän järnvägsteknik för tekniker
 • Banteknik för underhållspersonal
 • Besiktning bana
 • Introduktion för järnvägstekniker
 • Järnvägstekniska språkkunskaper Danska och Norska
 • Kapning och slipning av rälsmaterial
 • Optram / spårlägeskontroll
 • Produktionsteknik
 • Säkerhetsaspekter
 • Trafiksäkerhet för arbete i trafikerad spårmiljö
 • Underhållsrevision
 • Praktik och övningar
 • Examensarbete
 • Lärande i arbetet (LIA)

Utbildningsstart

Utbildningen startar den 19 augusti 2024 och examen tas den 23 maj 2025.

 

5 anledningar till att bli bantekniker

Vår Yh-utbildning är mindre än ett år lång (40 veckor) och efter godkänd examen är du anställningsbar bantekniker med mycket goda chanser till jobb. LIA-praktiken som utgör ungefär halva studietiden (20 veckor) tillsammans med vår arbetsmarknadsdag är dessutom utmärkta tillfällen att knyta kontakter med framtida arbetsgivare. 9 av 10 som tar examen hos oss har jobb redan innan examensdagen. 

Järnvägsbranschen är en attraktiv bransch inte minst lönemässigt. Dels för att ingångslönen efter bara ett års studier ligger en bra bit över andra yrkesområden med samma studielängd. Dels då du ofta tjänar betydligt mer än grundlönen genom ob-tillägg och traktamente när du jobbar kvällar och helger på annan ort. 

För dig som gillar praktiska arbetsuppgifter och kanske är lite skoltrött är denna utbildning perfekt. Även om utbildningen innehåller en del teori omsätts nästan alltid dessa teorier även praktiskt i vår övningsanläggning. Med de praktiska momenten i vår övningsanläggning och 20 veckors LIA får du snabbt känna på hur det är att arbeta som bantekniker och det kan ibland kännas som att du inte pluggar alls.

Järnvägen är en bransch med näst intill oändliga utveckingsmöjligheter. Du som blir Yh-tekniker kan snart kompetensutveckla dig vidare via din arbetsgivare för att bli projektör eller arbetsledare. 

Det är inte ovanligt att du som bantekniker jobbar på olika järnvägsprojekt på olika ställen runt om i Sverige. Din arbetsgivare bekostar resan till och från arbetsplatsen och boendet om du sover borta vissa veckor. Samtidigt har du chansen att se många av Sveriges alla hörn, från Skånes rapsfält i söder till kalfjället i norr och allt där emellan. 

"Jag gillar de praktiska delarna"

- Jag gillar verkligen de praktiska delarna vi har. Att gå ut och få prova på de uppgifter som finns på järnvägen i en miljö där det är okej om det blir fel. Självklart är det viktigt att lära sig de teoretiska delarna också för de tar vi med när vi kommer ut på de praktiska övningarna. (Mattias Nilsonius Jönsson, Yh-banteknik)

Är​ du behörig att söka?

Grundläggande behörighet

För att bli antagen ska du visa att du uppfyller de lagstadgade kraven för grundläggande behörighet till Yh-utbildningar. Handlingar som du kan styrka din behörighet med är:

 • Examen, slutbetyg eller avgångsbetyg från svensk gymnasieutbildning eller intyg för behörighet till högskolestudier och yrkeshögskolestudier från folkhögskola
 • Gymnasiediplom från gymnasieutbildning i utlandet och utlåtande över gymnasieutbildning från UHR
 • Dokument som visar att du bor i annat skandinaviskt land där du är behörig till en motsvarande utbildning.

Grundläggande behörighet innefattar krav på godkänt betyg i matematik 1, svenska 1 och engelska 5.

Du ska ochså genomgå en syn och hörselundersökning med godkänt resultat för att vara lämplig för yrkesrollen och fylla i en hälsodeklarationsblankett. (Blanketten hittar du längre ner på denna sida). Läkar- och optikerundersökningen bokar och bekostar du själv hos exempelvis din vårdcentral.

Urval

Har du ovan behörighet går du vidare i antagningsprocessen genom urval. Urvalsgrunden är betyg. Urvalsvärdet räknas som aritmetiskt medelvärde av betyg i matematik 1 och svenska 1. När två eller flera sökande har samma meritvärde används lottning som skiljekriterium.

Ledningsgruppen

Varje Yh-utbildning har en ledningsgrupp med syfte att:

 • se till att utbildningen genomförs enligt tillämpliga lagar och förordningar
 • anta sökande till utbildningen
 • pröva frågor om tillgodoräknande
 • utfärda examens- och utbildningsbevis
 • bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete

Ledningsgruppen består av:

 • Michael Oscarsson - Alstom Group Arbetsliv Ledamot
 • Pia Svanbeck - Infranord Arbetsliv Ledamot
 • Vendela Moreau Yngwe - Infranord Arbetsliv Adjungerad
 • Anna Ernfors - NRC Group Arbetsliv Adjungerad
 • Gabriella Khazal - NRC Group Arbetsliv Ledamot
 • Torbjörn Uddberg - Strukton Arbetsliv Ledamot
 • Hans Stein - Ängelholms kommun Skolväsendet Ledamot
 • Bengt Jönsson - Trafikverksskolan Skolväsendet Adjungerad
 • Jan-Olof Jönsson - Trafikverksskolan Utbildningsledare Ledamot
 • Eddie Persson - FlexiRail Arbetsliv Ledamot
 • Fredrik Jodstam - FlexiRail Arbetsliv Adjungerad
 • Markus Jillgart - Infra Nord Arbetsliv Adjungerad
 • Markus Gustavsson - Trafikverksskolan Skolväsendet Adjungerad
 • Studeranderepresentant - Vakant

Boende i samband med utbilning

Här hittar du boendealternativ för längre visterlser när du exempelvis går en Yh-utbildning hos oss.

Våra ubildningslokaler i Ängelholm

Fler utbildningar och program

Kontakta oss

Jan-Olof Jönsson

Yh-samordnare

Telefon: +46 10-124 30 39