Sök och boka kurs

Bli lokförare - för framtidens hållbara resande

Trivs du i en mix av kundkontakt och ensamarbete, är stresstålig och vill bidra till framtidens hållbara resande? Då ska du bli lokförare. Ansök till vår utbildning senast den 30 september.

Ansökan är öppen!

Ansökan är öppen mellan den 1 juni och 30 september 2024.

Jobba som lokförare

Jobbet som lokförare är en spännande kombination av teknik och människor. Arbetsuppgifterna varierar och yrket kräver ett stort säkerhetstänk, god samarbetsförmåga, hög simultankapacitet och förmåga att kunna fatta snabba, självständiga och kloka beslut.

Idag är lokföraryrket mer än att bara köra tåg. Kör du persontåg är det lika mycket ett serviceyrke, där du förutom att köra tåg kan komma att arbeta vissa pass som tågvärd inom den regionala persontrafiken. Jobbar du som lokförare på godståg kommer du också arbeta med växling på rangerbangård och att säkerhetssyna godsvagnar. Idag finns heller inte några krav på tekniska förkunskaper eftersom dagens moderna fordon har avancerade system för teknisk support. 

Genomsnittlig ingångslön: 33 000 - 38 000 kr 
Lönen är månadslön innan skatt, ob-tillägg och traktamente

Utbilda dig till lokförare

Hos oss går du en ettårig yrkeshögskoleutbildning med utbildare som själva arbetat som lokförare. Utbildningen är förlagd på två studieperioder med ett sommarlov mitt i. Teori varvas med många praktiska moment i vår unika järnvägsanläggning i Ängelholm, där du tidigt får prova på att manövrera ett lok. På Trafikverksskolan i Ängelholm har du också tillgång till alla andra av järnvägens delar såsom bangård med spår, järnvägsfordon och järnvägsmuseum.

Under utbildningen har du också flera LIA-praktikperioder ute hos någon av våra företagspartners runt om i Sverige. Här får du utföra arbetsmoment i skarp miljö ute på järnvägen, under handledning. Förutom övning så ger praktiken dig utmärkta möjligheter att knyta kontakter med potentiella arbetsgivare och du som kommer från mellan- eller norra Sverige kan ofta göra din praktik på hemmaplan.

Efter godkänd examen är du anställningsbar hos en tågoperatör och kan ansöka om ditt förarbevis hos Transportstyrelsen. Därefter får du internutbildning på det lok du kommer att köra hos din arbetsgivare. 

Utbildningen är CSN berättigad och ger 220-Yh-poäng.

Kurser som ingår i utbildningen:

 • Järnvägsteknik
 • Regler och säkerhet i järnvägsmiljö
 • Miljö
 • Regler och säkerhet för tågfärd och växling
 • Föraren
 • Infrastruktur enligt det kompletterande intyget
 • Rullande materiel
 • Farligt gods
 • Infrastruktur
 • Lärande i arbetet (LIA)
 • Examensarbete
 • Förarbevis
 • Slutprov

Utbildningsstart

Utbildningen startar den 11 mars 2024 och examen tas den 7 februari 2025.

 

5 anledningar till att bli lokförare

Vår Yh-utbildning är mindre än ett år (44 veckor) och efter godkänd examen är du anställningsbar lokförare med mycket goda chanser till jobb. LIA-praktiken som utgör ungefär halva studietiden (20 veckor) tillsammans med vår arbetsmarknadsdag är dessutom utmärkta tillfällen att knyta kontakter med framtida arbetsgivare. 9 av 10 som tar examen hos oss har jobb redan innan examensdagen. 

Järnvägsbranschen är en attraktiv bransch inte minst lönemässigt. Dels för att ingångslönen efter bara ett års studier ligger en bra bit över andra yrkesområden med samma studielängd. Dels då du ofta tjänar betydligt mer än grundlönen genom ob-tillägg och traktamente när du jobbar kvällar och helger på annan ort. 

Det finns ett stort behov av arbetskraft till järnvägen, däribland lokförare. Du kan efter avslutade yrkeshögskolestudier fortsätta kompetensutveckla dig vidare via din arbetsgivare och exempelvis bli handledare eller instruktionsförare för blivande lokförare. Järnvägen är en bransch med näst intill oändliga utvecklingsmöjligheter!

Det är inte ovanligt att du som lokförare får resa längre sträckor i jobbet. Din arbetsgivare bekostar resan till och från din utgångsort och eventuella övernattningar. Samtidigt har du chansen att se många av Sveriges alla hörn, från Skånes rapsfält i söder till kalfjället i norr och allt där emellan. 

Aldrig förr har så många åkt tåg som nu och aldrig förr har det varit så trångt på järnvägen som nu. Därför satsas det mycket på att öka kapaciteten på järnvägen, bygga ut och bygga nytt så att ännu fler kan välja ett hålbart rese- och transportalternativ. Här kommer du som lokförare ha en viktig roll för ett hållbart och närmare Sverige. 

”Skolan ger en fantastisk tillgång till kunskap om järnvägen”

- Trafikverksskolan har väldigt god kvalitet på lokförarutbildningen och alla möjligheter att lära sig så mycket man kan om järnvägen. Som student har man gratis inträde till Järnvägsmuseet om man vill förkovra sig i både historia och järnvägsteknik. Jag tycker det ger en fantastisk tillgång till kunskaper om järnvägen. (Anette Liljenström, Yh-lokförare)

Är du behörig att söka?

Grundläggande behörighet

För att bli antagen ska du visa att du uppfyller de lagstadgade kraven för grundläggande behörighet till Yh-utbildningar. Handlingar som du kan styrka din behörighet med är:

 • Examen, slutbetyg eller avgångsbetyg från svensk gymnasieutbildning eller intyg för behörighet till högskolestudier och yrkeshögskolestudier från folkhögskola
 • Gymnasiediplom från gymnasieutbildning i utlandet och utlåtande över gymnasieutbildning från Universitet och högskolerådets (UHR) bedömning av utländsk utbildning
 • Dokument som visar att du bor i annat skandinaviskt land där du är behörig till en motsvarande utbildning
 • Sökande som saknar gymnasiebetyg i svenska och/eller engelska kan antingen komplettera sina studier eller utföra ett behörighetsgivande test i svenska (TISUS) och engelska (TOEFL, IELTS eller Cambridge).

Övriga behörighetskrav

För att bli antagen till lokförarutbildningen ska du som söker också:

 • fyllt 20 år när du tar examen (vid särskilda skäl godkänns även du som fyllt 18 år)
 • ha slutfört utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan med godkänt resultat
 • ha lägst betyg E i svenska 1, matematik 1a, 1b eller 1c, och engelska 5
 • vara fysiskt och psykiskt lämplig att framföra järnvägsfordon

Gymnasiebetyg i ett modernt språk med lägst betyg E, bedöms av Transportstyrelsen som likvärdig kravet på engelska 5 med lägst betyg E.

Yrkespsykologiskt test

För att uppfylla lagens förbehåll på fysisk och psykisk lämplighet krävs att du som ansöker uppfyller hälsokraven i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:61). Din psykologiska lämplighet kommer att bedömas av psykologer med tillstånd av Transportstyrelsen som en del av antagningsprocessen.

Observera att du som sökande själv måste betala en del av avgiften för att genomföra bedömningen, närmare bestämt 2000 kronor. Läs mer om detta i ansökningsinstruktionen i ansökningsformuläret.

Bedömningen görs sedan i två delar:

 • Ett internetbaserat test från egen dator
 • Ett fördjupat test och tillhörande bedömning som görs på plats på Trafikverksskolan i Ängelholm.

Har du redan ett yrkespsykologiskt utlåtande som är högst fem år gammalt behöver du inte genomgå en ny bedömning. Tänk på att bedömningen används som ett urvalskriterium. Läs mer under "Urval" längre ner på sidan.

Efter genomförd bedömning ska du som blivit preliminärt antagen göra en läkarundersökning hos någon av Transportstyrelsens godkända läkare. Du bokar och bekostar läkarundersökningen själv. Efter godkänd läkarundersökning är du definitivt antagen till utbildningen.

Urval

Har du ovan behörighet går du vidare i antagningsprocessen genom urval. Urvalsgrunden är både betyg och resultat från den yrkespsykologiska bedömningen. Urvalsvärdet räknas som aritmetiskt medelvärde av betyg i matematik 1 och svenska 1. När två eller flera sökande har samma meritvärde används den yrkespsykologiska bedömningen vars meritvärde mutipliceras med två för att få ett skiljekriterium. I sista hand används lottning.

Betygen omvandlas till ett poängintervall mellan 10 till 20 poäng och den yrkespsykologiska bedömningens resultat ger mellan 3 till 10 poäng. De 36 sökande som har de högsta sammanlagda poängen från de båda urvalsgrunderna blir preliminärt antagna till utbildningen.

Du som redan har ett yrkespsykologiskt utlåtande från någon annan än Trafikverksskolan kan välja att använda detta gamla utlåtande. Ett sådant utlåtande motsvarar 5 poäng. Du kan också välja att göra om testdel två och betalar då avgiften på 2000 kronor. 
Observera! Du kan inte genomföra ett nytt test och därefter välja att använda resultatet för det gamla utlåtandet.

Du som redan har ett yrkespsykologiskt utlåtande från Trafikverksskolan och exempelvis hamnat på reservlistan föregående år, får välja mellan att behålla poängen från föregående år eller göra om testdel två och betala avgiften på 2000 kronor.

Ledningsgruppen

Varje Yh-utbildning har en ledningsgrupp med syfte att:

 • se till att utbildningen genomförs enligt tillämpliga lagar och förordningar
 • anta sökande till utbildningen
 • pröva frågor om tillgodoräknande
 • utfärda examens- och utbildningsbevis
 • bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete

Ledningsgruppen består av:

 • Bo Schmidt Nielsen - DB Schenker Arbetsliv Ledamot
 • Christine Lind - Green Cargo Arbetsliv Ledamot
 • Mikael Lilja - Hector Rail Arbetsliv Ledamot
 • Alicia Carell - MTR express Arbetsliv Ledamot
 • Richard Linse - MTR Arbetsliv Adjungerad
 • Emil Laursen - SJ AB Arbetsliv Ledamot
 • Sara Carvander - Transdev Arbetsliv Ledamot
 • Fredrik Nilsson - VR Arbetsliv Ledamot
 • Hans Stein - Ängelholms kommun Skolväsendet Ledamot
 • Anette Lilienström - Trafikverksskolan Studeranderepresentant Ledamot
 • Gunnar Areskog - Trafikverksskolan Utbildningsledare Adjungerad
 • Jan-Olof Jönsson - Trafikverksskolan Utbildningsledare Ledamot
 • Viktor Wossmar - Trafikverksskolan Studeranderepresentant Ledamot
 • Philip Knezovic - TX-Logistik Arbetsliv Ledamot

Boende i samband med utbilning

Här hittar du boendealternativ för längre vistelser när du exempelvis går en Yh-utbildning hos oss.

Våra utbildningslokaler i Ängelholm

Fler utbildningar och program

Kontakta oss

Jan-Olof Jönsson

Yh-samordnare

Telefon: +46 10-124 30 39