Sök och boka kurs

Bli förarprövare

Vill du bidra till fler säkra förare på våra vägar? Då kan du bli förarprövare (trafikinspektör) antingen på Trafikverket, inom Försvarsmakten eller genom den gymnasieskola eller vuxenutbildning du arbetar på.

Jobba som förarprövare

Som förarprövare (även kallat trafikinspektör) förrättar du körprov. Det betyder att du bedömer om den som genomför ett körprov blir godkänd att köra i trafik eller ej. Rollen innebär ett stort ansvar och ställer höga krav på dina kunskaper om föreskrifter och regelverk. Som förarprövare behöver du också vara flexibel och kundfokuserad.

Var kan jag jobba som förarprövare?

Processen att bli förarprövare ser lite olika ut beroende på vart du vill bli förarprövare. Här nedan kan du läsa var du kan arbeta som förarprövare.

Allmänheten genomför sina körprov hos Trafikverket Förarprov. Årligen utbildas cirka 30-40 nya förarprövare inom Trafikverket Förarprov. I början av varje år kan du söka de aspirantplatser som annonseras ut på olika Förarprovs-kontor runt om i landet. Läs mer om rekryteringsprocessen och hur du ansöker på denna sida.

Du som arbetat eller arbetar inom Försvarsmakten kan bli förarprövare inom verksamheten. Rekryteringsprocessen sker internt och om du är intresserad av att ansöka till grundutbildningen för förarprövare kontaktar du inledningsvis din närmaste chef.

Även lärare på fordons- och transportprogrammet på gymnasieskole- och vuxenutbildningsnivå kan genomföra grundutbildningen för förarprövare. Detta för att kunna pröva sina elever på körprov på olika behörigheter. Du ansöker till utbildningen genom det ansökningsformulär som skickas ut till din arbetsgivare från oss i början av varje år. Du kan också ladda ner ansökan här. Din ansökan måste godkännas av rektorn på den skola där du arbetar innan du blir antagen.

Följ med en av Trafikverkets förarprövare under en arbetsdag.

Utbilda dig till förarprövare

För att bli förarprövare måste du först vara anställd hos Trafikverket, Försvarsmakten, arbeta på en gymnasieskola med fordons- och transportprogrammet eller på en kommunal vuxenutbildning. Därefter får du gå en grundutbildning till förarprövare genom oss på Trafikverksskolan. Under utbildningen varvas teori med praktik och du får möjlighet att utbyta erfarenheter med kursdeltagare från olika verksamheter.

Den teoretiska delen av utbildningen genomförs både som platsförlagd undervisning i Uppsala och som distansundervisning via Skype. Under den praktiska delen av utbildningen blir du handledd av en erfaren förarprövare. Du börjar med att åka med din handledare under körprov som din handledare förättar. Längre fram i utbildningen får du även genomföra egna körprov. Då sitter i stället din handledare i baksätet. Under hela utbildningen är det handledaren som är ansvarig för beslut som tas på körproven.

Exempel på områden som ingår i utbildningen:

 • Personlig körförmåga
 • Kunskaper och insikter om körförmåga och bedömning
 • Bedömningsförmåga
 • Kvaliteten på tjänsterna
 • Kunskaper om fordonsteknik och fysik
 • Ett bränsleeffektivt och miljövänligt körsätt

Är du behörig att söka?

För att antas till grundutbildningen behöver du uppfylla antagningskraven enligt TSFS 2012:61, ”Transportstyrelsens föreskrifter om förordnande att förrätta prov”. Läs föreskriften för detaljer kring antagningskraven på nedan länk.

Oavsett om du vill bli förarprövare på Trafikverket, Försvarsmakten eller på en gymnasieskolan eller någon kommunal vuxenutbildning måste du uppfylla följande krav för att kunna bli antagen till utbildningen:

 • Vara anställd på Trafikverket, Försvarsmakten eller på en gymnasie- eller vuxenutbildning med fordonsinriktning
 • Ha en gymnasieexamen
 • Ha fyllt 23 år
 • Haft körkort behörighet B under sammanlagt minst 3 år

Du måste också genomföra och bli godkänd på ett praktiskt körtest hos Trafikverket Förarprov. Körtest genomförs alltid på behörighet B. För dig som vill bli förarprövare inom Försvarsmakten eller på en gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning, genomförs även körtester på de behörigheter som du vill förrätta körprov på hos Trafikverket Förarprov. Maximalt ett omprov på det praktiska testet kan genomföras inför varje intag.

Frågor om rekrytering och utbildningen

Lite beroende på typ av fråga vänder du dig snabbast och enklast till rätt person enligt nedan.

För antagnings- och rekryteringsfrågor:

 • För frågor om antagning och rekrytering till förarprövare på Trafikverket kontaktar du den kontaktperson som står angiven i rekryteringsannonsen för det förarprovskontor du vill ansöka till. Du hittar aktuella rekryteringsannonser här:
 • För frågor om antagning och utbildning till förarprövare på Försvarsmakten vänder du dig i första hand till din chef på Försvarsmakten för vidare frågehantering internt
 • För frågor om antagning och utbildning till förarprövare på den gymnasieskola eller vuxenutbildning där du arbetar, vänder du dig till rektorn på din skola för vidare frågehantering internt

För frågor om utbildningsupplägg och tillfällen:

Relaterade artiklar