Sök och boka kurs

Vilka är vi?

Vi är Trafikverkets utbildningsenhet. Vi levererar utbildningar till den privata väg-, järnvägs- och sjöfartsbranschen samt till Trafikverket. Vi har även utbildningar på gymnasie-, yrkeshögskole- och högskolenivå.

I vårt kursutbud har vi över 500 kurser och varje år genomförs över 1000 utbildarledda kurstillfällen för 10 000 kursdeltagare på fler än 50 olika orter runt om i Sverige. Vi erbjuder även ett stort antal digitala kurser som årligen genomförs av fler än 50 000 personer från såväl Trafikverket som den privata väg-, järnvägs- och sjöfartsbranschen.

Vårt uppdrag

Vi levererar utbildningstjänster till Trafikverket samt väg- och järnvägsutbildningar till Trafikverket och övriga privata aktörer på den skandinaviska marknaden.

Våra mål

  • Vi har utbildningar för kunden i centrum
  • Vi är en attraktiv arbetsplats
  • Vi är ekonomiskt hållbara

Med kunden i fokus och utbildning i centrum

I vår vardagliga verksamhet arbetar vi både med Trafikverkets medarbetares kompetensbehov och samtidigt nära den externa väg- och järnvägsbranschen. Vi strävar  efter regelbunden dialog med våra kunder, kursdeltagare, medarbetare, samarbetspartner och presumtiva intressenter. Den här tvåvägskommunikationen är mycket viktig för att vi ska kunna leverera utifrån ett hållbart och kvalitativt helhetsperspektiv och utvecklas i takt med samtiden.

Vår pedagogik

Trafikverksskolan som resultatenhet

Som resultatenhet till Trafikverket utvärderas vi bland annat på vårt ekonomiska resultat. Till skillnad från Trafikverket är vi som resultatenhet därmed intäktsfinansierad och drivs under bolagsliknande former på marknadsmässiga villkor. Genom ett ekonomiskt hållbart och långsiktigt resultat samt en sund ekonomisk medvetenhet skapar vi ett positivt och hållbart verksamhetsresultat.

Jobba hos oss

Vi har medarbetare i såväl Ängelholm som Borlänge och Solna. Vill du bli en av oss? Håll utkik på nedan länk efter lediga jobb på Trafikverksskolan.

Mer om oss