Sök och boka kurs

Trafikverksskolan i siffror

Under 2022 såg vår verksamhet i siffror ut såhär.

Not: (2021 års siffor inom parentes).

Omsättning och resultat

Nettoomsättningen 2022 uppgick till 159,3 (134,7) miljoner kronor, vilket motsvarar en omsättningsökning om 18 procent. Av vår totala nettoomsättning motsvarar 38 procent externa affärer. Resultatet efter finansiella poster uppgår till +13 (-4) miljoner kronor, vilket är 17 miljoner kronor mer än föregående år.

Nöjd kund index (NKI)

De senaste två åren har vår NKI legat stadigt på 71 enheter. Även om resultatet är klart godkänt strävar vi efter att nå ännu nöjdare kunder varje dag.

Antal kurser i utbudet

I vårt utbud erbjuder vi lite över 500 kurser där ungefär hälften är kurser för Trafikverkets medarbetare och andra hälften är kurser som riktar sig till de privata väg-, järnvägs- och sjöfartsbranscherna. Under 2022 genomfördes 1 390 (1 092) utbildarledda kurstillfällen varav 847 (501) fysiskt på plats och 543 (591) på distans i Trafikverksskolans regi.

Antal deltagare på kurser

Under år 2022 deltog 14 562 (11 649) kursdeltagare på våra utbildarledda tillfällen och 49 702 (47 538) på digitala kurser.

Antal anställda

Vid årsskiftet 2022/2023 hade Trafikverksskolan 82 (79) tillsvidareanställda fördelat på 34 kvinnor och 66 män. Trafikverket främjar en jämn könsfördelning och ämnar nå en fördelning på minst 60–40 procent i alla befattningar där det är möjligt. Fördelningen mellan män och kvinnor på Trafikverksskolan är fördelad på 41 procent kvinnor och 59 procent män. Även fördelningen i Trafikverksskolans ledningsgrupp ligger i linje med Trafikverkets 60–40 procentuella fördelningsönskan där 43 procent är kvinnor och 57 procent män. 

Mer om Trafikverksskolan