Sök och boka kurs

Trafikverksskolan i siffror

Under 2023 såg vår verksamhet i siffror ut såhär.

Not: (2022 års siffor inom parentes).

Omsättning och resultat

Nettoomsättningen 2023 uppgick till 172,8 (159,3) miljoner kronor, vilket motsvarar en omsättningsökning om 8,5 procent. Av vår totala nettoomsättning motsvarar 33 (38) procent externa affärer. Resultatet efter finansiella poster uppgår till (+7) (+13) miljoner kronor.

Nöjd kund index (NKI)

Årets Nöjd Kund Index NKI uppmätte 74 enheter vilket är en ökning jämfört med de senaste åren då resultatet legat stadigt på 71.

Antal kurser i utbudet

I vårt utbud erbjuder vi strax över 500 kurser där ungefär hälften är kurser för Trafikverkets medarbetare och andra hälften är kurser som riktar sig till de privata väg-, järnvägs- och sjöfartsbranscherna. Under 2023 genomfördes 1 358 (1 390) utbildarledda kurstillfällen varav 994 (847) fysiskt på plats och 364 (543) på distans i Trafikverksskolans regi.

Antal deltagare på kurser

Under 2023 deltog 14 796 (14 562) kursdeltagare på våra utbildarledda tillfällen, varav 9 915 (8 247) fysiskt på plats någon stans i Sverige, och 4 881 (6 315) på distans. Under året genomförde också 59 734 (49 702) personer digitala kurser hos oss.

En attraktiv arbetgivare (EMI och eNPS)

Trafikverksskolan är en attraktiv arbetsplats. Detta visar den årliga medarbetarundersökningen där EMI - Engagerad Medarbetar Index, mäter 79 och viljan att rekommendera Trafikverksskolan som arbetsgivare (eNPS) når 13 andelar.

Antal anställda

Vid årsskiftet 2023/2024 hade Trafikverksskolan 83 (82) tillsvidare- och provanställda medarbetare, fördelat på 32 kvinnor och 51 män.

Trafikverksskolans årsrapport

Läs Trafikverksskolans årsrapport via länken till publikationsdatabasen.

Mer om Trafikverksskolan