Sök och boka kurs

7 yrken inom el du inte visste fanns

Här har vi listat sju spännande yrken inom el och energi som du troligtvis inte känner till och som du med en gymnasieexamen inom el skulle kunna vidareutbilda dig till.

Beredare

Som beredare arbetar du som teknisk projektledare inom kabel-, el- eller blandnät. Arbetet är varierande och du arbetar i nära kontakt med installatörer och med allt från anslutning, mätning och teknisk planering till tillståndsansökan, kostnadskalkyler och att ritar kartor.

Lön
Genomsnittlig bruttolön: 42 200 kr
(En sammanvägning av olika källor, bl a SCB)

För- och nackdelar med yrket
+ Stor frihet och mycket eget ansvar
+ Varierade arbetsuppgifter
+ Arbete i team och självständigt
- Ensam ansvarig för större projekt

Utbildning
För att arbeta som beredare behöver du eftergymnasial utbildning på högskole- eller universitetsnivå. Läs mer om vilka utbildningar som leder till ett yrke som beredare på YH Guiden. Länk till Yh guiden hittar du längst ner på sidan.

Eldriftsingenjör

En eldriftsingenjör är anställd på Trafikverket och arbetar med att övervaka och styra järnvägens kraftförsörjningsanläggningar. Elanläggningarna övervakas dygnet runt under årets alla dagar för att säkerställa att det svenska järnvägsnätet aldrig är utan ström. Som eldriftsingenjör planerar du avbrott för arbeten i elanläggningen och ser till att akuta händelser orsakade av väder och vind åtgärdas av tekniker. En dag är inte den andra lik och du behöver kunna växla fokus snabbt.

Lön
Genomsnittlig bruttolön: 42 000 kr (under utbildningen) därefter något högre.

För- och nackdelar med yrket
+ Lön under utbildningen och garanteras jobb efter godkänd examen
+ Skiftarbete
- Skiftarbete
- Kräver konstant fokus

Utbildning
Utbildningen till eldriftsingenjör är unik på så sätt att du först anställs hos Trafikverket och sen genomför utbildningen samtidigt som du får lön. Efter godkänd examen garanteras du arbete som eldriftsingenjör hos myndigheten. Utbildningen är ettårig och delkurser hos Trafikverksskolan, Trafikverkets egna utbildningsenhet varvas med praktik på den blivande arbetsplatsen.

Läs mer om jobb och rekryteringsprocess till Eldriftsingenjör på Trafikverket via avsnittet Användbara länkar längst ner på sidan. 

Flygplanselektriker

Som flygplanselektriker ansvarar du för installation, modifiering och underhåll av flygplanens elsystem. Du kan både arbeta inom Försvarsmakten på Flygvapnet, hos privata flygbolag eller inom flygindustrin.

Lön
Genomsnittlig bruttolön: 35 200 kr
(En sammanvägning av olika källor, bl a SCB)

För- och nackdelar med yrket
+ Det tekniska arbetet sker främst i grupp men med stort eget ansvar
+ Felavhjälpande- och underhållande insatser på flygplanen görs både inomhus i en flyghangar, ute på en flygplats eller på en landningsbana
- Felavhjälpande- och underhållande insatser på flygplanen görs både inomhus i en flyghangar, ute på en flygplats eller på en landningsbana
- Kräver mycket stor noggrannhet och ett omfattande säkerhetstänk

Utbildning
För att kunna arbeta som flygplanselektriker behöver du ha behörighet enligt kategori B2 (Läs mer på Transportstyrelsens webbplats. Länk dit hittar du avsnittet Användbara länkar längst ner på sidan). Det finns olika utbildningsvägar för att erhålla denna behörighet, exempelvis grundutbildning till mekaniker eller svagströmselektriker och sedan genom arbetslivserfarenhet.

Annan lämplig grundutbildning är flygteknikutbildning på gymnasienivå som är rikstäckande. Därefter kan du söka utbildning till flygtekniker via Yh Guiden och specialiserar dig genom påbyggnadsutbildning som el- och avioniktekniker. Länk till Yh Guiden hittar du via avsnittet Användbara länkar längst ner på sidan. 

Kontaktledningstekniker

En kontaktledningstekniker är järnvägens elektriker som ser till att tågen och stationerna försörjs med el. Du arbetar ofta på hög höjd med att underhålla och bygga upp järnvägens kontaktledningsnät.

Läs till kontaktledningstekniker hos Trafikverksskolan

Lön
Genomsnittlig bruttolön: 40 700 kr
(En sammanvägning av olika källor, bl a SCB)

För- och nackdelar med yrket
+ Jobbet kan innebära veckovis skiftarbete där du bor på arbetsorten under en hel vecka för att sedan vara ledig en hel vecka
+ Traktamente och högre lön tack vare skiftarbete
+ Längre resor i arbetet förekommer
- Längre resor i arbetet förekommer
- Jobbet kan innebära arbete under nätter och helger
- Krav på arbete från hög höjd

Utbildning
Du behöver eftergymnasial utbildning på högskolenivå för att bli kontaktledningstekniker. Hos oss på Trafikverksskolan kan du läsa en ettårig Yh-utbildning till kontaktledningstekniker där teori med utbildare som själva jobbat på järnvägen varvas med mycket praktik. Mer än halva studietiden är praktiska delar ute hos ett järnvägsföretag. 

Läs mer om utbildningen via avsnittet Användbara länkar längst ner på sidan. 

Kraftverkstekniker

Som kraftverkstekniker underhåller du de system som används för att skapa energi i vatten- kol- eller kärnkraftverk. Du genomför regelbundna inspektioner av utrustningen i kraftverket för att upptäcka tecken på fel och utför rutinmässigt underhåll för att hålla utrustningen i drift.

Christopgher Heath är kraftverkstekniker

Lön
Genomsnittlig bruttolön: 40 000 kr.
(En sammanvägning av olika källor, bl a SCB)

För- och nackdelar med yrket
+ Mycket varierande arbetsuppgifter
+ Arbetet innebär såväl mekanisk- och elektroniskt underhåll
- Kräver lösningsorientering
- Kan innebära arbete från hög höjd

Utbildning
Du behöver en gymnasieexamen och i vissa fall även examen på högskolenivå inom teknikområdet. Dessutom kan arbetsgivaren kräva särskilda certifieringar samt specifika hälso- och säkerhetskvalifikationer. Du kan också utbilda dig inom framtidens kärnkraftsteknik på universitetsnivå vid exempelvis Lunds Tekniska Högskola (LTH). Länk till Lunds Tekniksa Högskola hittar du via avsnittet Användbara länkar längst ner på sidan. 

Omriktarspecialist

Som omriktarspecialister arbetar du med kraftförsörjningen till den svenska järnvägen. Du ser till att Trafikverkets frekvensomriktare förser järnvägen med ström under dygnets alla timmar och medverkar också i utvecklingen av ny teknik inom området men också som specialist för äldre omriktartyper.

Lön
Genomsnittlig bruttolön: 45 100 kr
(En sammanvägning av olika källor, bl a SCB)                           

För- och nackdelar med yrket
+ Självständigt arbete med mycket ansvarsfrihet
+ Arbete i både team och självständigt
+ Skiftarbete
- Skiftarbete
- Kräver god kunskap om både äldre och ny teknik

Utbildning
Du behöver en grundutbildning inom el- och energi på gymnasienivå. En akademisk utbildning krävs motsvarande tre års heltidsstudier med inriktning mot elkraft eller motsvarande. Läs mer om utbildningar till omrikare på Yh Guiden via avsnittet Användbara länkar längst ner på sidan. 

Signaltekniker

En signalteknikers främsta uppgift är att se till att järnvägens alla signaler fungerar så att den höga säkerheten på järnvägen bibehålls. Du arbetar med avancerade säkerhetssystem som skickar information till bland annat lokförarna om vad som händer längs spåret. Jobbet kan innebära både resor och arbetstid under kvällar och nätter.

Läs till signaltekniker på Trafikverksskolan

Lön
Genomsnittlig bruttolön: 42  500 kr
(En sammanvägning av olika källor, bl a SCB)

För- och nackdelar med yrket
+ Jobbet kan innebära veckovis skiftarbete där du bor på arbetsorten under en hel vecka för att sedan vara ledig en hel vecka
+ Traktamente och högre lön tack vare skiftarbete
+ Längre resor i arbetet förekommer
- Längre resor i arbetet förekommer
- Jobbet kan innebära arbete under nätter och helger

Utbildning
Du behöver eftergymnasial utbildning på högskolenivå för att bli signaltekniker. Hos oss på Trafikverksskolan kan du läsa en ettårig Yh-utbildning till kontaktledningstekniker där teori med utbildare som själva jobbat på järnvägen varvas med mycket praktik. Mer än halva studietiden är praktiska delar ute hos ett järnvägsföretag. 

Läs mer om utbildningen via avsnittet Användbara länkar längst ner på sidan.