Sök och boka kurs

Kompetensutveckla dig inom vägområdet

Behöver du utöka din kompetens inom framförallt projektering för att utforma gator och vägar? Här har vi samlat några av våra mest populära kurser inom VGU - utformning av just vägar och gator.

Utformning av gator och vägar - grund

Jobbar du idag med väg- och gatuutformning inom stat, kommun eller hos en privat aktör i en roll som beställare, projektledare eller utformare? I så fall är detta en kurs för dig som stärker dig i din yrkesroll och bidrar till att du kan utöva din roll i ett tydligare sammanhang.

Kursen är för dig som arbetar med väg- och gatuutformning och ger förutsättningar för utvecklad förståelse och insikt om hur en utformningsprocess stegvis kan ske och hur den tar stöd i de regelverk som är lämpliga att använda.

VGU - Väg- och gatubelysning

Vill du bredda dina kunskaper om belysningsplanering? Denna kurs ger dig ökad förståelse för hur informationen i om väg- och gatubelysning i VGU (Vägar och gators utformning) är uppbyggd och kan användas. Du lär dig om hur belysning påverkar upplevelsen av stadsrummet och att utvärdera en belysningsberäkning för gator och GC-vägar.

Kursen vänder sig till dig som arbetar med belysningsplanering och som behöver få en ökad förståelse för hur informationen om väg- och gatubelysning i VGU är uppbyggd och kan användas för att du ska kunna planera och projektera olika former av belysning på ett bra sätt.

VGU - Vägmärken, vägvisning och vägmarkering

Behöver du utöka din kompetens inom området vägmärken och vägvisning? I den här kursen lär du dig hur du hittar relevanta delar i VGU (Vägar och gators utformning) för vägmärken, vägvisning och vägmarkering. Vi går igenom lagar, förordningar, föreskrifter och handböcker så att du får en heltäckande bild av vad som gäller. Du lär dig logiken för vägvisning och var du hittar allt om storlek, färg och placering i alla ledder. Vi går igenom betydelsen för vägmärken med koppling till lokala trafikföreskrifter. Inom vägmarkering lär du dig linjetyper och deras betydelser. Grupparbeten under båda dagarna ger dig möjlighet att använda dina kunskaper i praktiken och skapa ritningar.

Kursen lämpar sig väl för dig som arbetar med beställning, projektering och/eller granskning av vägutrustningsplan såväl i gatumiljö som på landsbygd och hjälper dig projektera vägmärken, vägvisning och vägmarkering enligt gällande regelverk.

Detaljprojektering - gata och väg

Är du nyfiken på hur utformningen av olika trafikelement påverkar trafikanterna på olika sätt? Under denna kurs lär du dig hur utformningen av vägskäl och andra trafikanordningar i väg- och gaturummet påverkar trafiksäkerhet, körupplevelse och tillgänglighet.

Kursen är för dig som är konsult, projektledare eller kommunal handläggare och som främst arbetar med detaljutformning av gator och vägar eller med vägplan/arbetsplan/bygghandling. Kursen vänder sig även till dig som önskar fördjupade kunskaper inom områdena trafiksäkerhet, utformning av vägskäl, gatumiljöer i tätort, GC-trafik, tillgänglighet, trafiksäkra landsbygdsvägar, hållplatser och andra sidoanläggningar.

Relaterade artiklar