Sök och boka kurs

Hittar du inte kursen du söker?

Hur arbetar Trafikverksskolan med sitt utbildningsuppdrag? Hur fungerar portföljmodellen och vem beslutar om vilka kurser som ska finnas i utbudet? Här hittar du svaret på dessa frågor.

Trafikverksskolan som resultatenhet

Som resultatenhet till Trafikverket utvärderas vi bland annat på vårt ekonomiska resultat. Till skillnad från Trafikverket är vi som resultatenhet därmed intäktsfinansierad och drivs under bolagsliknande former på marknadsmässiga villkor. Genom ett ekonomiskt hållbart och långsiktigt resultat samt en sund ekonomisk medvetenhet skapar vi ett positivt och hållbart verksamhetsresultat.

Vem beslutar om vad som ska finnas i kursutbudet?

Trafikverksskolan erbjuder ett stort utbud av kurser och utbildningar inom en mängd olika ämnesområden. Vilka kurser som finns i utbudet bestäms av det behov som Trafikverket anser är aktuellt och som HR vidareförmedlar till Trafikverksskolan genom beställningar via de olika utbildningsportföljerna. Trafikverksskolan tar fram de efterfrågade utbildningarna och levererar enligt de behov som fastställts.

Så funkar portföljmodellen

Portföljmodellen är framtagen av Trafikverkets centrala HR-funktion med syfte att överskådligt sammanställa Trafikverkets totala utbildningsbehov per ämnesområde och därmed hitta synergieffekter. Vilka utbildningar som ska finnas med i respektive portfölj beslutas av portföljens egen styrelse. I portföljstyrelsen sitter en portföljstyrelseordförande, en representant från Trafikverksskolan och en representant från HR kompetens (HRku), samt andra adjungerande deltagare. När ett utbildningsbehov uppstår hos något av Trafikverkets verksamhetsområden skickas önskemålet in till HRku och vidare för utredning till berörd portföljordförande. Portföljstyrelsen tar sedan beslut om kurs eller längre utbildning ska tas fram och erbjudas i det interna kursutbudet. Bifalles önskemålet bokas ett startmöte med den utvecklare hos oss på Trafikverksskolan som besitter ämneskunskap. Under startmötet klargörs utbildningsbehov och önskemål på genomförande. Därefter påbörjas utveckling, eventuell upphandling och planering av tillfälle och/eller digital produktion.

Hur kan jag påverka kursutbudet?

Är du eller dina medarbetare i behov av en utbildning som i dagsläget inte erbjuds hos Trafikverksskolan? Ta kontakt med din HR-partner, oss på Trafikverksskolan eller förvaltaren för utbildningsportföljerna för att vidareförmedla ditt behov.

TDOK: Rutinbeskrivning av portföljstyrelsen

Om Trafikverksskolan

Kontakta utbildningsportföljerna

Utbildningsportföljer

Funktionsbrevlåda