Sök och boka kurs

Sjöfartsutbildning med avancerad simulatorträning

Trafikverksskolan är Sveriges ledande utbildare inom transport och infrastruktur. Förutom kompetensutveckling inom väg och järnväg erbjuder vi nu sjöfartstbildningar med avancerad simulatorträning.

Center för simulatorträning

I våra nya lokaler i Järva Krog, norr om Stockholm, arrangerar vi kurser i fullskaliga bryggsimulatorer med olika typer av utrusning och karaktär. Under en simulatorövning får du god uppfattning om fartygets beteende och övning i maritimt ledarskap. Alla kurser i simulatorerna genomförs av erfarna ubildare.

I vårt kursutbud till sjöfartsbranschen finns följande kurser:


Ecoshipping

Genom praktisk mängdträning i modern simulatormiljö övar deltagarna på att köra energisnålt. De får direkt återkoppling på hur deras körstil påverkar energiförbrukning och belastning på miljö.

Crowd Management

 När olyckan är framme ska all personalen ombord veta hur de ska agera. På fartyg som får ta färre än 100 passagerare, ska personal med ett direkt ansvar för passagerare i nödsituationer ha genomgått utbildning i kontroll av folkmassor (Crowd Management).  

Pilotage Fairway Training

Kursen vänder sig till fartygsbefäl som avser ansöka om lotsdispens.

Ship Handling

 Genom att köra mängdträning i simulatormiljö och öva på manövrering av fartyget under olika förhållanden får du genom träning och övning testa din förmåga i en helt säker miljö. Varje kurstillfälle kundanpassas så att det uppfyller dina behov och förväntningar.

Digitala kurser

Vi erbjuder också ett antal digitala kurser. Behöver ditt företag ta fram en egen digital kurs, kontakta Trafikverksskolan så hjälper vi dig. 

Vi ses på Donsö Shipping Meet!

Kontakta oss

Nils Möller

Utvecklingsansvarig Sjöfart

Telefon: +46 10-124 30 97