Sök och boka kurs

Vem får korsa ett järnvägsspår egentligen?

Det är bara personer som har utbildning, tillstånd av Trafikverket eller ett järnvägsföretag och rätt klädsel som får korsa och vistas vid ett järnvägsspår, ingen annan.

Järnvägen är en farlig plats

Många tror att det är okej att korsa ett järnvägsspår där det inte finns en utmarkerad järnvägsövergång, precis som man korsar en väg där det inte finns något övergångsställe. Lite på egen risk. Men det är faktiskt olagligt och spårspring bötfälls med upp till 3000 kronor. Varför är järnvägen en så farlig plats? 

De tysta snabba tågen

När man väntar vid en övervakad järnvägsövergång tycker man sig höra tåget lång väg innan det passerar. Men så är inte alltid fallet ute längs spåret. Dagens snabbtåg är mycket tystare än många tror och ett vanligt regionaltåg kör 56 meter på 1 sekund och bromssträckan är över 1 kilometer vid en nödbromsning. Stega upp 56 meter så blir det tydligare hur fort ett tåg kör.

Den osynliga spänningen

I en kontaktledning ovanför järnvägen är spänningen 15 000 volt (jämfört med 230 volt i ett vanligt vägguttag). Spänningen är alltså så kraftig att den kan överföras från kontaktledningen till en person som står bredvid utan att ens röra vid den. Därför finns ett säkerhetsavstånd (ett så kallat närområde) på 1,4 meter från en kontaktledning eller annan spänningsförande del som gäller för alla som vistas i spår. Även andra delar, till exempel rälsen, kan vara spänningsförande. Om detta och mycket mer får du lära dig i kursen Att enskilt vistas i spår - BASÄVISTA. 

Automatiska växeldriv

Järnvägen består av många andra farliga delar. Sliprarna som rälsen är fäst i kan bli väldigt hala av regn och löv, rälsen är hård och man kan fastna i växlarna som lägger om spåret i olika riktningar. Idag finns automatiserade växeldriv som styrs av tågtrafikledare som sitter på en trafikledningscentral långt ifrån järnvägen. Det är ingen förutom tågtrafikledaren som med säkerhet vet när en växel läggs om och när den gör det går det inte bara fort, den går heller inte att stoppa förrän en fot, en hand eller ett finger redan är sönderklämt.

Spåren är för tågen - inte för dig!

Både Trafikverket och Finlands motsvarighet Väylävirasto har arbetat fram informationsfilmer om spårspring som både förklarar och tydliggör hur farlig järnvägen, tågen och elen i kontaktledningarna är. Se Väylävirastos film här nedan.

Spåret är för tågen - inte för dig!

Gå kursen Att enskilt vistas i spår - BASÄVISTA

Vill du ha behörighet att förflytta dig till fots i trafikerat spår och inom spårområde utan att utföra något arbete? På kursen lär du dig att göra detta på ett säkert sätt. Dessutom lär du dig vad mer du behöver för att få korsa eller vistas vid ett järnvägsspår och får öva praktiskt i säker järnvägsmiljö.

 

Mer om trafiksäkerhet på järnväg