Sök och boka kurs

Hur blir man lokförare?

För att bli lokförare på person- eller godståg krävs både en grundutbildning, ett förarbevis och därefter typutbildning på de fordon du ska köra hos din arbetsgivare. Här berättar vi om olika utbildningsvägar.

Vad gör en lokförare?

Det finns huvudsakligen två typer av fordonsförare på järnväg. Den mer allmänt kända är förarrollen som framför person- och godståg. Den lite mindre kända yrkesrollen är förare av växling och spärrfärd. Men idag är lokföraryrket mer än att bara köra tåg.

Förare på person- och godståg

När man pratar om lokförare är det främst förare för person- och godståg man tänker på. Du som kör persontåg har även ett serviceyrke, där du även ger resenärerna relevant information och också kan arbeta vissa pass som tågvärd. Jobbar du som lokförare på godståg ingår det ofta arbetsuppgifter såsom att växla och säkerhetssyna godsvagnar på godsbangårdar.

Förare i växling och spärrfärd

En annan yrkesroll arbetar i stället med att växla och säkerhetssyna vagnar på en godsbangård, eller med att köra så kallad spärrfärd. Spärrfärd innebär att du kör rälsgående fordon på ett spår som är avspärrat för annan tågtrafik. Spärrfärd används ofta i samband med järnvägsunderhåll och fordonet körs i lägre hastighet och utan att styras av järnvägens avancerade signalsäkerhetssystem.

Hur utbildar jag mig till lokförare?

För att utbilda sig till fordonsförare på järnväg kan du antingen gå en kortare yrkeshögskoleutbildning eller läsa fristående kurser hos oss genom din arbetsgivare om du redan idag arbetar hos ett järnvägsföretag.

Ettårig Yh-utbildning till lokförare

Det bästa och snabbaste sättet att bli lokförare är att utbilda sig via en yrkeshögskola. Då betalar du inget för utbildningen och kan ansöka om CSN-bidrag och lån. Vi på Trafikverksskolan utbildar årligen lokförare på vår ettåriga Yh-utbildning i Ängelholm. Efter examen är du grundutbildad lokförare och kan söka arbete hos ett järnvägsföretag där du får fortsatt utbildning och praktik, bland annat utbildas du på de specifika lokmodeller du ska köra.

Skräddarsydda lokförarutbildningar för företag

Arbetar du redan på järnvägen kan din arbetsgivare köpa skräddarsydda utbildningar till lokförare hos oss. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig och ditt företag kring fordonsutbildningar på järnväg.