Sök och boka kurs

Vad arbetar en broinspektör med?

En broinspektör har som främsta uppgift att bygga och underhålla Trafikverkets 21 000 broar, så att alla som färdas på eller under en bro alltid kommer fram smidigt grönt och tryggt.

Inspektioner var sjätte år

Gunnar Torvaldsson arbetar som nationell samordnare för fasta och öppningsbara järnvägsbroar på Trafikverket Väst. I hand roll ingår det att bedömma underhållsbehov och insatser på just järnvägsbroar.

- Våra upphandlade entreprenörer inspekterar vanligen en bro vart sjätte år. Detta görs för att upptäcka både små och stora skador. Upptäckta brister rapporteras in i ett system som kallas BaTMan . Jag och mina kollegor bedömer sedan skadan efter bilder, filmer och ibland även personlig inspektion. Därefter tar vi beslut om och när skadan behöver vara åtgärdad, säger Gunnar Torvaldsson.

Obligatorisk utbildning och lång erfarenhet för att bli broinspektör

För att som entreprenör kunna bli behörig inspektör måste man gå vissa specifika kurser hos Trafikverksskolan. Inspektionen börjar i brons landfäste. Få mätinstrument för att upptäcka sprickor används. Främsta verktyget är blotta ögat och en kamera för dokumentation. Spricklinjal samt hammare eller hacka kan användas vid behov men i övrigt är det erfarenhet och färdighet hos inspektören som är avgörande.

- Det krävs en viss erfarenhet hos inspektören för att veta vad man ska leta efter men också erfarenhet i den rollen jag har. Jag ansvarar själv för 1000 broar i min region och ingen bro är den andra lik. Med tiden lär man sig om brons egenskaper och underhållsbehov. Vissa broar byggs på ett visst sätt, inte enkom för säkerhet, utan också för det visuella. Extra murar och förlängda brofäste kan göras för att exempelvis få plats med planeringar och blomsterarrangemang så att dessa integreras med brons estetik. Detta och detta påverkar såklart också underhållsarbetet på olika sätt, förklarar Gunnar.

Säkerheten i fokus

Hur akut det är för åtgärder beror också på var i brokroppen eller brofästet sprickan uppstått. Nu närmare där tåg, bilar, cyklister eller fotgängare passerar, desto mer prioriterad blir underhållsarbetet, men även sprickans storlek och djup påverkar prioriteringen.

- Vi använder ibland drönare för att inspektera broar, speciellt broar och brodelar som är mer oåtkomliga för människor. Även försök med AI- inspektion görs idag. Fördelen med det är att den mänskliga faktorn som stress och väderförhållande inte påverkar bedömningen. Men samtidigt behövs personbedömning fortfarande för ett finalt beslut eftersom det gäller säkerhet, avslutar Gunnar.

Så sköter Trafikverket broar och tunnlar

Läs mer om hur Trafikverket sköter underhåll av broar och tunnlar på nedan länk.

Så arbetar Trafikverket med drift och underhåll av broar och tullnar

Kurser inom område bro och tunnel

Vi erbjuder flera olika kurser, både grund- och behörighetsgivande kurser, för dig som ska arbeta med broar eller tunnlar på väg och järnväg. Se hela utbudet i vår kurskatalog.