Sök och boka kurs

Vad tycker du om Trafikverksskolans internkommunikation?

För att nå våra verksamhetsmål med utbildning i centrum och med fokus på kunden krävs bland annat att vi arbetar tillsammans. Tillsammans skapar vi förutsättningar för varandra och morgondagens hållbara kompetens.

Tillsammans skapar vi också en kommunikativ organisation där dialog med såväl kunder, kursdeltagare, leverantörer och uppdragsgivare, som internt oss emellan, bidrar till att vi når målen. Genom god intern dialog kan vi arbeta smidigare, mer ekonomisk hållbart och skapar samtidigt en god atmosfär där allas tankar och åsikter välkomnas. Därför vill vi nu veta vad du tycker om vår interna kommunikation.

Dina åsikter är viktiga för Trafikversskolan.
Tack för din tid!

1. Hur tycker du Trafikverksskolans internkommunikation fungerar så att du kan utföra ditt arbete på bästa sätt?

Tänk på att frågorna avser tvåvägskommunikation med dig både som avsändare och mottagare. 

a. Mellan dig och ditt arbetsteam
b. På din avdelning mellan medarbetare och mellan medarbetare och närmsta chef?
c. Mellan dig och din närmsta chef?
d. Mellan medarbetare och ledningsgruppen?

2. I vilket forum föredrar du helst att få information eller föra dialog?

Du kan välja fler alternativ.

a. När det rör din avdelning
b. När det rör hela skolan eller mellan avdelningar

3. Har du andra tankar, synpunkter eller förbättringsförslag kring vår internkommunikation och hur den kan bli bättre?