Sök och boka kurs

Vad tycker du om Trafikverksskolans internkommunikation?

För att nå våra verksamhetsmål med utbildning i centrum och med fokus på kunden krävs bland annat att vi arbetar tillsammans. Tillsammans skapar vi förutsättningar för varandra och morgondagens hållbara kompetens.

Tillsammans skapar vi också en kommunikativ organisation där dialog med såväl kunder, kursdeltagare, leverantörer och uppdragsgivare, som internt oss emellan, bidrar till att vi når målen. Genom god intern dialog kan vi arbeta smidigare, mer ekonomisk hållbart och skapar samtidigt en god atmosfär vi lyssnar på varandras tankar och åsikter. Därför vill vi nu veta vad du tycker om vår interna kommunikation.

Dina åsikter är viktiga för Trafikversskolan.
Tack för din tid! 


1. Hur tycker du vår internkommunikation fungerar så att du kan utföra ditt arbete på bästa sätt?

Tänk på att frågorna avser tvåvägskommunikation med dig både som avsändare och mottagare. 

2. Hur bidrar du till en god välfungerande internkommunikation?

3. Vilka fördelar ser du mer våra olika kommunikationskanaler?

4. När känner du dig tryggast att få information och föra dialog?

5. Vad kan vi tillsammans göra för att förbättra internkommunikationen ännu mer?

Reflektera över vad jag, du, vi och ni kan göra för att underlätta informationsflödet och dialogen mellan medarbetare, avdelningar och chefer i olika kanaler.