Sök och boka kurs

De lär sig av att lära andra

Hur är det egentligen att utbilda andra? Här delar tre Trafikverksanställda sina tankar om varför deras utbildaruppdrag är något av de bästa och mest givande de gjort.

UR UTBILDAREN NR. 2, 2024

– Det är fantastiskt roligt att förmedla sin kunskap till andra och se hur de utvecklas och växer in i yrkesrollen, säger Fredrik Markusson, utbildare på Trafikverket Förarprov.

Unik insyn i hur andra arbetar

Carina Calov är HR-strateg på Trafikverkets centrala HR-funktion och utbildar bland annat chefer och skyddsombud i Systematiskt arbetsmiljöarbete internt på Trafikverket:

– Det är jättekul att utbilda andra! Vi är en så stor organisation att det är omöjligt att ha koll på allt som görs. I min utbildarroll har jag förmånen att få insyn i och lära mig mer om olika roller och hur man jobbar med arbetsmiljön inom Trafikverkets olika verksamhetsområden. Dessa lärdomar kan jag sedan ta med mig till nya utbildningstillfällen men också så att vi på HR kan bidra till att göra arbetsmiljön inom hela verket ännu bättre. Här ser jag även en vinst när vi som redan arbetar med dessa frågor får utbilda andra Trafikverksmedarbetare, i stället för att utbildarrollen upphandlas av en extern konsult. Det gör startsträckan kortare och skapar samtidigt synergieffekter när vi kan lära av varandra och tillsammans bidra till utvecklingen av en god arbetsmiljö, säger Carina Calov.

Även utbildare behöver utbildas

Helene Jarefors arbetar som säkerhetsspecialist på ett av Trafikverkets verksamhetsområden Stora projekt. Förutom att vara ett stöd i frågor kring säkerhetsstyrning åt olika järnvägsprojekt, utbildar hon även Trafikverksmedarbetare i en EU-gemensam säkerhetsmetod för riskvärdering och riskbedömning (CSM-RA), samt om säkerhetsstyrningssystem:

– Jag var med när båda dessa kurser togs fram tillsammans med Trafikverksskolan. Det har varit en spännande och givande resa att gå från framtagande till att faktiskt genomföra utbildningarna. Jag har sedan starten på min utbildarroll själv gått utbildning på Trafikverksskolan i Ängelholm. Bland annat kursen Pedagogik - grund BALÄR där jag och min utbildarkollega fick mycket goda råd, verktyg och inspiration. Exempelvis pratade vi om varierat lärande där man blandar undervisningssätt för att underlätta för deltagarna att behålla uppmärksamheten. Vi märker stor skillnad på aktivitetsnivån när vi varierar olika lärandeformer under utbildningspassen, jämfört med när vi inte använder dessa tekniker. Att få utvecklas så i sin utbildarroll och samtidigt se och hjälpa andra utvecklas, är en av de roligaste arbetsuppgifterna jag har, säger Helene Jarefors.

Möjlighet att bygga kontaktnät

Fredrik Markusson är förarprövare och verksamhetsutvecklare på Trafikverket Förarprov. Här arbetar han som kursledare i ett team på fem utbildare för tunga fordonsbehörigheter såsom lastbil, buss och tungt släp:

– Det är fantastiskt roligt att förmedla sin kunskap till andra och se hur de utvecklas och växer in i yrkesrollen. Att utbilda andra är också ett otroligt bra sätt att själv kompetensutveckla sig inom ämnet, eftersom man också lär sig av deltagarna. Det är inte alls så att man som utbildare måste vara en mästare på sitt ämnesområde utan snarare så hjälps man åt att lära tillsammans. En annan fördel i min utbildarroll är att jag får möjlighet att bygga kontaktnät i samband med att jag träffar andra förarprövare från hela landet. Något jag inte kunnat göra enbart som förarprövare där man främst arbetar från sitt lokala Förarprovskontor, säger Fredrik Markusson

Våra pedagogikkurser

På Trafikverksskolan behövs det ständigt nya kompetenta personer som vill dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter till andra. Men att utbilda andra inom sin egen specialkompetens kan kännas som en stor utmaning. Därför kompetensutvecklas man inom pedagogik, oavsett om man är järnvägstekniker från ett branschföretag, utbildarkonsult eller Trafikverksanställd, när man axlar utbildarrollen hos Trafikverksskolan. Här nedan kan du läsa mer om våra olika pedagogikkurser som även passar dig som utbildar på ditt företag eller i din organisation.