Sök och boka kurs

Att växa i en lärande kultur

Varför är och förblir kompetensfrågan så viktig för företag och organisationer? Vad innebär begreppet morgondagens lärande och hur bidrar Trafikverksskolan till en lärande kultur in i Trafikverket och för branschen?

UR UTBILDAREN NR. 2, 2024

Omvärldens krav på en lärande kultur

En ständigt föränderlig omvärld ställer krav på att företag har en förändringsvilja och en lärande kultur. Detta kan vara en utmaning, men en organisation som aktivt arbetar med kontinuerlig kompetensförflyttning blir konkurrenskraftig och en attraktiv arbetsgivare.

Varsomhelst och närsomhelst, men inte hur som helst

Trafikverksskolans pedagogiska förhållningssätt skapar förutsättningar för kunskap, färdighet och kompetens. Lärandet strävar efter att kontinuerligt vara tillgängligt närsomhelst och varsomhelst men inte hursomhelst. Kvalitet och säkerhet är rundstenar i Trafikverksskolans pedagogiska förhållningssätt. Arbetet med att utveckla kurserna pågår hela tiden. Nya tas fram och befintliga uppdateras för att följa ändrade regelverk och marknadens behov.

Informellt, socialt och formellt lärande

Morgondagens lärande gör att individer och organisationer utvecklas i vardagen. 70% av lärandet sker normalt som en el av arbetet i vardagen (Informellt lärande) medan 20% lär vi av varandra genom integrering, kommunikation och diskussioner (Socialt lärande). Kvar är 10% som sker organiserat, under ledning av utbildare och med specifika lärandemål (Formellt lärande). Undantaget är medarbetare som går in i en ny roll, då har formellt lärande genom utbildning en betydligt större roll.

– Med kunskap, färdighet och kompetens bidrar vi på Trafikverksskolan till att Trafikverket och därmed branschen kan skapa en lärande och utvecklande miljö i vardagen. Tack vare vårt genomarbetade pedagogiska förhållningssätt utbildar vi kursdeltagarna vare sig de är på plats, på distans eller digitalt på ett tryggt, pedagogiskt och väl inarbetat sätt, säger Tony Helm,

Relaterat innehåll