Sök och boka kurs

Övning ger kunskaper, färdigheter och kompetenser

Övning i säker miljö på Trafikverksskolans järnvägsanläggning ger färdighet. Följ med och träffa teamet på som jobbar med att utbilda signaltekniker och -ingenjörer med hjälp av signalanläggningen i Ängelholm.

UR UTBILDAREN NR. 2, 2024

Utbildning i olika tekniker från olika tidsepoker

Längs den svenska järnvägen finns utrustning från olika tidsepoker, där teknik från mitten av förra seklet samsas med dagens allra senaste och mest högteknologiska teknik. För att kunna underhålla järnvägens samtliga delar måste utbildning erbjudas både på gammalt och nytt, vilket är möjligt i Trafikverksskolans signaltekniska övningsanläggning. Här utbildas och övar tekniker och ingenjörer i exempelvis olika ställverk, växeldriv, bomanläggningar och detektorer, för att vara redo för situationer ute i verkligheten.

– Det händer massor inom signalområdet och vi har i dag ett flertal pågående utbildningar på gång och nya anläggningar kopplas samman med befintlig anläggning så att man kommer åt helheten på ett bra sätt. Vi är också med och testar och kör erfarenhetsdrift på Trafikverkets nya komponenter, närmast i tiden testas växeldrivet MET, berättar Martin Johansson, även han utvecklingsansvarig.

Utbildare som själva arbetat på järnvägen

En annan viktig del i undervisningen är såklart utbildarna. Systemets mångfald och den tekniska utvecklingen inom signalområdet ställer krav på att utbildarna har en bred kompetens för att kunna täcka alla områden. På Trafikverksskolan har samtlutbildare genuin erfarenhet från arbete ute längs spåret, en erfarenhet som de bygger på kontinuerligt: 

– Vi medverkar vid olika informationsmöten med Trafikverket där det presenteras nyheter inom signalområdet. På så vis kan vi i ett tidigt läge ta in rätt utrustning i övningsanläggningen och vara redo att utbilda när det är dags att implementera det nya skarpt. Exempelvis kan nämnas det nya vägskyddet ALEX och snart kommer även växeldrivet MET. Att övningsanläggningen uppdateras är en förutsättning för att järnvägen byggs och underhålls på rätt sätt, säger Mathias Rosberg, utvecklingsansvarig på signalavdelningen.

70 olika signalkkurser i utbudet

Planeringen för de cirka 70 olika signalkurserna ansvarar Anders Svensson för, något som emellanåt är en riktig utmaning. Att planera genomförandet, i rätt tid, med rätt utbildare och med tillgång till övningsanläggningen är lite av ett pussel.

– Det är ett spännande och klurigt arbete som kräver att hålla många bollar i luften samtidigt. Det är riktigt skoj att kunna väva ihop en planering som redan genomförs, säger Anders Svensson, kursplanerare inom signalteknik.

Praktiska färdigheter kan övas i säker miljö

Övning ger färdighet och när det kommer till Trafikverksskolans pedagogiska förhållningssätt ingår i undervisningen ofta praktiska övningar kopplat till teorin. Ett varierat lärande skapar goda förutsättningar för att lära sig på bästa sätt. Ett bra exempel där praktiska färdigheter övas i säker miljö är i Trafikverksskolans signalanläggning. Ett exempel är den inte helt okända modellbanan vars utveckling och underhåll utbildare Anders Thuvesson ansvarar för:

– Det löpande arbetet på modellbanan handlar mycket om att lägga fel som sedan kursdeltagarna övar på att felsöka. Men banan behöver hela tiden underhållas och utvecklas så att den är redo för uppdrag, berättar Anders.

Våra signaltekniska kurser

Relaterade nyheter