Sök och boka kurs

Din framtid på spåren

Följ med och träffa teamet som jobbar med kompetensutveckling för att bygga framtidens järnvägsspår.

UR TIDNINGEN UTBILDAREN NR. 1, 2024

Från rälsspik till smart teknik

På Trafikverksskolans bantekniska avdelning  förvaltas och utvecklas bankurser som ska lära ut allt ifrån att slå i rälsspik för hand till hur man med hjälp av smart övervakningsteknik kan besiktiga spårets skick.

– Vårt ansvar är att se till att utbildningarna är relevanta och skapar nytta för de som går dem. Genom samverkan och tät kontakt med Trafikverksprojekt kan våra utbildare tidigt ta del av nyheter och förändringar i exempelvis regelverk. Därmed kan vi hålla befintliga kurser aktuella och nya kan tas fram för att kompetensutveckla och förbereda branschen redan innan teknik och krav tas i bruk. Vårt deltagande i Trafikverksprojekten medför också att vi kan påverka beslut och skapa förändring utifrån vårt kompensfokus, säger Markus Gustavsson, utvecklingsansvarig för bankurser på Trafikverksskolan.

– Det goda och täta samarbetet mellan oss i teamet, från utvecklare till planerare och utbildare, gör att resultatet blir det bästa för kursdeltagaren. Vi kan skräddarsy utbildningstillfällen och ofta anpassa upplägg, datum och ibland även kursort efter kundens behov, säger Jenny Sebelius, planeringsansvarig för bankurser.

Utbildarna har lång yrkeserfarenhet

Trafikverksskolans banutbildare Kim Rasmusson, Anders Jörgensen, Mickael Mathiasson, David Heino, Jan Simby och Ingvar Månsson har alla lång yrkeserfarenhet i att bygga och underhålla banan. Inom sina respektive specialområden utbildar de såväl järnvägstekniker och ingenjörer som Trafikverksmedarbetare i den senaste tekniken. Alla är också delaktiga i yrkeshögskoleutbildningen till bantekniker där framtidens järnvägsmedarbetare formas.

Delar av teamet på bana. Från vänster längst bak: Jan Simby, Markus Gustavsson, Mickael Mathiasson och David Heino. Från vänster längst fram: Jenny Sebelius och Ingvar Månsson.

– Här på skolan lär sig Yh-teknikerna hantverket i att bygga ett spår för hand. De kan vara allt ifrån att bära och lägga slipers utan maskiners hjälp, till att kapa och slipa räler. Vi tycker det är viktigt att man lär sig grunderna och att problemlösa med enkla medel. Väl ute på stora projekt finns oftast både smarta maskiner och moderna verktyg som förenklar och effektiviserar arbetet. Men att få grunderna med sig från start, har man stor nytta av när man ställs inför situationer där exempelvis stora maskiner inte kommer åt, säger Anders Jörgensen, utbildare inom banteknik.

Välkommen till en framtidsbransch!

Så när rallaryrkets 100-åriga hantverkskonst fortsätter bygga och utveckla framtidens hållbara järnväg, är Trafikverksskolan också starten för den som önskar en framtid på spåren. Läs mer om utbildningarna som leder till jobb på järnvägen här nedan. 

Relaterade nyheter