Sök och boka kurs

Järnvägens elteknik bidrar till eldriven gruva

I Aitikgruvan, som ägs av Boliden, strävar man efter att skapa en energisnål gruvbrytning. En del är att elektrifiera delar av transporterna och där har Trafikverksskolans kontaktledningskunskaper kommit till nytta.

UR TIDNINGEN UTBILDAREN NR. 1, 2024

Gruvdrift på eldrift

Aitikgruvan, som ligger strax söder om Gällivare, är Sveriges största koppardagbrott. Här bryts årligen runt 67 tusen ton koppar, 39 miljoner ton malm, 55 ton silver och 1,8 ton guld. Det gör Aitik till den mest produktiva gruvan i Sverige i dagsläget. Att bryta malm är dock ett mycket energikrävande arbete och gruvtruckarna som för malmen upp ur dagbrottet är törstiga. Fordonen som är några av världens största, väger 570 ton lastade och använder cirka 30 000 liter diesel per år. Därför har Boliden testat med att elektrifiera fordonen, vilket fallit mycket väl ut. Bolidens satsning på ny teknik har väckt stor nyfikenhet och flera av de största gruvbolagen i världen har kontaktat gruvbolaget för att få veta mer om projektet.

I Aitikgruvan tänker man nytt 

På en 700 meter lång transportled i sluttande försbacke, har Boliden byggt en kontaktledningsanläggning. De enorma gruvtruckarna har försetts med pantografer (strömavtagare) som på samma sätt som tågen tar emot ström från kontaktledningen. De elektrifierade gruvtruckarna kallas trolleytruck. När en trolleytruck kör in på den elektrifierade transportleden och fäller upp pantografen går fordonet över till eldrift och koldioxidutsläppen minskar väsentligt. Med eldriften ökas hastigheten till det dubbla, ljudnivån sjunker märkbart och färden blir behaglig. Det första testet föll väl ut och man har därför utökat med ytterligare en 900 meter lång elektrifierad trolleybana samt fler banor i andra gruvor.

Trafikverksskolan undervisar gruvans elektriker

Den nya anläggningen kräver underhåll och för Bolidens elektriker som ska utföra arbetet, uppstod behov av ny kunskap. Likheten med järnvägen ledde dem till Trafikverksskolan och under året har därför skolans elutbildare undervisat Bolidens elektriker på plats i Aitik.

– Det var häftigt att besöka Aitikgruvan. Miljön och storleken var mäktig och annorlunda, en helt annan värld! Först fick vi läsa in oss på ritningarna och bekanta oss med de unika  förutsättningarna. Sedan arbetade vi fram en helt ny kurs i underhåll, enklare felavhjälpning och besiktning, specialanpassad till behovet i Aitik, berättar Daniel Klinteman utbildare inom kontaktledningsteknik på Trafikverksskolan som tillsammans med Jonas Svensson höll i utbildningen.

Principen är densamma som för järnvägen, skillnaden är att trolleytruckarna inte är spårbundna utan kör direkt på marken, dessutom är alla komponenter större, kraftigare och robustare. Exempelvis byggs Aitiks kontaktledningsstolpar med en höjd på 9,6 meter som kan jämföras med järnvägens 5,5 meter. Jonas Ranggård, chef för Bolidens elektrifieringsprogram har arbetat med elektrifieringsprojektet i åtta år och kan nu se tillbaka på en framgångsrik utveckling genom eldriften. Han är också mycket nöjd med utbildningsinsatsen.

– Deltagarna uppskattade både kursinnehåll och utbildarna mycket. Blickar vi sen framåt så hoppas vi kunna göra trolleytruckarna batteridrivna. På så sätt kör de enbart på el vilket skulle göra en enorm vinst för miljö, förklarar Jonas Ranggård.

Fakta om Aitik

 • Sveriges största kopparbrott
 • Dagbrottet mäter 3 x 1 km i öppen yta och är 500 meter djupt.
 • Här bryts årligen runt 67 tusen ton koppar, 39 miljoner ton malm, 55 ton silver och 1,8
  ton guld.
 • Aitik är idag Sveriges mest produktiva gruva
 • Sverige har i dag 12 aktiva gruvor som tillsammans står för 93% (siffra från
  2020) av EUs produktion av järnmalm och är en av de främsta producenterna av
  övriga basmetaller.

Läs mer om Aitikgruvan

Våra elkurser

Vi skräddarsyr kurser åt ditt företag

Relaterade nyheter