Sök och boka kurs

Sveriges trafiksäkerhet på väg är världsledande

I slutet av september samlades ett 20-tal deltagare från totalt tio länder, för att ta del av Trafikverkets och Trafikverksskolans utbildning, Vision Zero International Course.

UR TIDNINGEN UTBILDAREN NR. 3, 2023

Trafiksäkerhetsexperter från hela världen samlades

Deltagarna, som är sakkunniga inom Trafiksäkerhet från sina respektive länder, fick under en vecka ta del av Sveriges världsledande trafiksäkerhetsmodell.

Ett flertal experter från Trafikverket, tillsammans med specialister från andra, myndigheter, universitet, ideella organisationer och svenska företag undervisade i sina respektive områden inom trafiksäkerhet. Med olika synvinklar bidrar de till ökad kunskap om Nollvisionen och svenskt trafiksäkerhetsarbete hos de internationella delegaterna. Trafiksäkerhet som en del av de globala hållbarhetsmålen, trafiksäkerhetskameror, skyddade trafikanter, vägutformning, mötesseparering, hastigheter, och krockvåld var några ämnen på agendan. Ett besök hos Volvo Trucks och en fältstudie i vägnätet i och runt Göteborg var uppskattade inslag i kursen. Kenneth Svensson och Eva Björk arbetar på sekretariatet Vision Zero Academy på Trafikverket, de arrangerar kursen som i år genomförs för femte gången.

– Vi är vägen in, för de nationer som vill samarbeta och ta del av Sveriges trafiksäkerhetsarbete. Den här kursen är en del i arbetet med att sprida kunskap om Nollvisionen och bidra till att vi når målen i den globala trafiksäkerhetsplanen. Vi har även levererat digitala kurser i ämnet till olika länder, berättar Eva Björk.

Nätverkande och erfarenhetsutbyte

Said Dahdah, Världsbankens chef för Global Road Safety Facility, medverkade som föreläsare under kursen. Han har själv tidigare varit deltagare och uppskattar kursen mycket.

– Kursen är mycket ”Hands on” och har bra praktiska inslag. Här får deltagarna bygga nätverk och utbyta erfarenheter, förklarar Said Dahdah.

Ukrainska representanter på plats

Sveriges infrastrukturminister, Andreas Carlson, bjöd in representanter från Ukraina till kursen. Målet är att kunna bidra till återuppbyggandet av Ukrainas infrastruktur. Trafikverket och Trafikverksskolan, bidrog gemensamt till att representanterna kunde medverka under veckan. Alexander Kharchenko, deltagare från Ukraina utrycker sin lättnad över att få lämna situationen på hemmaplan för att delta på kursen.

– Allt på den här kursen är nyttigt för oss. När vi vunnit kriget bygger vi upp Ukrainas infrastruktur på nytt och då anpassad för en god trafiksäkerhet. I Sverige tas stor hänsyn till bland annat cyklister, vi kommer dock inledningsvis att få prioritera bil- och lastbilstrafik, säger Alexander Kharchenko

Efterfrågan på kursen är stor och om ett år välkomnas nya kursdeltagare enligt liknande upplägg.

Vision Zero Academy

Läs mer om Vision Zero Academy med fakta, föredrag och kurser.

Relaterade nyheter