Sök och boka kurs

Pedagogik - grunden som skapar förutsättningar att lära

Vad är pedagogik och varför är det lika viktigt som ämneskunskaper när man ska förmedla kunskap? Trafikverksskolans egna pedagogikexperter förklarar vikten av pedagogik och hur det är att lära andra.

UR TIDNINGEN UTBILDAREN NR. 3, 2023

Experter med lång erfarenhet

Camilla Söderström är gymnasieläraren och specialpedagogen som numera utbildar Trafikverksskolans egna medarbetare i pedagogik. Hon lär även ut pedagogiska färdigheter till personer inom andra företag och organisationer som ska leda och lära ut. Erik Rafsten har lång erfarenhet med att arbeta med specialpedagogik inom skolans värld och är utbildad speciallärare och pedagog. Idag utvecklar han kurser åt Trafikverksskolan inom allt från pedagogik till retorik och workshopledning. Tillsammans med Camilla utbildar han också handledare, utbildare och chefer i att stå framför en grupp människor och förmedla ett budskap på bästa sätt.

– Pedagogik är grunden som ger våra kursdeltagare bästa förutsättningar för att lära sig ämneskunskap. Våra utbildare här på skolan har enastående ämneskunskaper och många har med åren blivit vassa på att lära ut denna kunskap. Samtidigt finns en önskan om att göra det ännu bättre från ett pedagogiskt perspektiv. Här kan jag och Camilla hjälpa dem, säger Erik Rafsten.

Lärande på alla nivåer

Erik har vidareutvecklat den populära kursen ”Grundläggande lärarutbildning – BALÄR” som numera kort och gott heter ”Pedagogik – grund BALÄR”. Här får detagarna lära sig allt från retorik till hur man plockar fram det centrala i en kurs eller ett möte och förmedlar det efter målgruppens unika behov. Kursen har även en fortsättningsdel som heter Pedagogik – fördjupning. I denna kurs går man djupare in på pedagogikens metoder och teorier samt hur man genomför kurser för deltagare med behov av specialanpassning och stöd. Inom kort lanseras även en tredje kurs på ämnet pedagogik men på avancerad nivå. 

– Som utbildare eller handledare behöver man vara trygg i rollen för att kunna möta individer i deras egen lärprocess. Man behöver också se personen man har framför sig och utgå från dennes inlärningsbehov och kanaler. Detta och mycket mer lär vi ut både till externa kunder men också i kurser anpassade till exempelvis Trafikverkets projektingenjörer, chefer, tågklarerare och förarprövare, säger Camilla Söderström. 

Trafikverksskolans pedagogiska grundsyn

Trafikverksskolan har också ett pedagogiskt förhållningssätt, en grundsyn, som ska genomsyra alla kurser och utbildningar som skolan genomför. Denna grundsyn blir både ett varumärkeskännetecken och en kvalitetssäkrare för utbildare att luta sig emot.

– Inom grundskolan har man läroplanen där kapitel 1 och 2 lägger grunden för allt som lärs ut. Trafikverksskolans pedagogiska grundsyn ska fungera lite på samma sätt. Även om den är enkel så är den tillgänglig och applicerbar på allt vi lär ut, från att svetsa ett spår till hur man leder effektiva möten, säger Erik Rafsten.

Camilla och Erik är utbildare och utvecklare inom pedagogik på Trafikverksskolan.

Gå kurs i pedagogik

Relaterade nyheter