Sök och boka kurs

Att enskilt vistas i spår – BASÄVISTA 2.0

Kursen Att enskilt vistas i spår - BASÄVISTA, ska genomföras vart tredje år. På Trafikverksskolan har man under året lagt stort fokus på att utveckla kursen i enlighet med skolans pedagogiska förhållningssätt.

UR TIDNINGEN UTBILDAREN NR. 3, 2023

Nytt kursupplägg

Kursen ”Att enskilt vistas i spår”, även kallad BASÄVISTA, ska genomföras vart tredje år. Den är tillsammans med andra föreskrifter, ett krav för att få korsa ett järnvägsspår. På Trafikverksskolan har man under året lagt stort fokus på att utveckla kursens upplägg och struktur i enlighet med skolans pedagogiska förhållningssätt.

Den främsta anledningen till att vi omarbetat kursen, är att få ett pedagogiskt helhetsgrepp där upplägg, innehåll och digitala inslag följer en röd tråd. Vi ville med detta på flera olika sätt visualisera för deltagarna alla risker som en egenförflyttning över järnvägen faktiskt innebär, säger Gunnar Areskog,
utvecklingsansvarig för kursen på Trafikverksskolan.

Storytelling, digitala inslag och övningar

Utifrån pedagogiska glasögon har kursen gått från att vara en kompott av olika moment
till ett flöde. Detta flöde byggs upp kring karaktären Niklas som i sin roll fotograferar och
filmar en del järnvägsmiljöer. I sitt arbete ställs han inför olika scenarion som man kan tänkas hamna i när man jobbar vid järnvägen. Niklas gestaltar på så vis många av de kursdeltagare som behöver gå kursen. Kursen har också fått ett utökat varierat lärande med fler digitala inslag och realistiska övningsuppgifter. Dessa hjälper deltagarna att ännu bättre förstå riskerna vid vistelse i spårmiljö.

Krav på praktiska färdigheter

– Kursen innehåller fortfarande givetvis alla teoretiska och praktiska kravställda delar. I Ängelholm och Järva krog har vi unika möjligheter att genomföra den praktiska kravställda
delen i en väl anpassad järnvägsmiljö. Men när kursen ges på andra orter, där vi inte har samma möjligheter, blir de digitala inslagen och övningsuppgifterna ett bra komplement för att deltagarna ska få samma förståelse för riskerna, säger Karl Hultén, utbildare på Trafikverksskolan.

Mervärde för deltagarna

– Den tidigare kursversionen hade inga digitala moment alls. De filmade inslagen skapar nu, som Karl säger, ett mervärde för deltagarna redan i kurslokalen. Kursen har även fått
ett lyft med en grafisk röd tråd i allt material. Deltagarna får också ett plastkort för plånboken, för att alltid ha de viktigaste lärdomarna från kursen nära till hands, säger Rebecka Broman Floor, utvecklingsansvarig för digital kursproduktion på Trafikverksskolan.

Deltagarna får ett plastkort att ha i plånboken med BASÄVISTANS viktigaste lärdomar.

Gå BASÄVISTA hos oss

Den nya 2.0 versionen av Trafikverksskolans BASÄVISTA har lanserats under hösten. Läs mer om när nästa tillfälle ges nära dig på länken nedan.

Relaterade nyheter