Sök och boka kurs

Miljövänligare sjötrafik med Ecoshipping

En hållbar och klimatsmart trafik är en spännande utmaning för sjöfartsbranschen. Ecoshipping blir därför en möjlig väg framåt för att köra mer miljövänligt med fossildrivet bränsle.

UR TIDNINGEN UTBILDAREN NR. 2, 2023

Färjerederiet ska vara klimatneutrala 2045

Trafikverkets Färjerederi, de ”gula färjorna”, arbetar intensivt för att nå en framgångsrik klimatomställning med målet att 2045 vara helt klimatneutrala. Vägfärjan är redan idag ett bra miljöval. Ombord på färjan, som delvis drivs av miljödiesel, får bilarna stänga av motorn och åka kollektivt. Dessutom har några färjor ersatts av eldrivna fartyg och tester pågår av fossilfria bränslen och konvertering till eldrift på linfärjor. Men med totalt 68 färjor på de 40 färjelederna tar det tid innan alla är omlagda eller utbytta.

Befälhavare utbildas i Ecoshipping

Då flertalet färjor körs på diesel arbetar man därför med att utbilda befälhavarna i Ecoshipping, det vill säga att de lär sig att framföra färjan på ett mer bränslesnålt sätt. Då blir resultatet minskad miljöbelastning och sänkt bränslekostnad. Erfarenhet visar att man kommer långt genom att arbeta med besättningens beteenden, attityd och körstil.

Ecoshipping nu även för den privata sjöfartsbranschen

Kursen, att lära sig köra energisnålt genom Ecoshipping, erbjuds av Trafikverksskolan och under sensommaren kommer kursen att lanseras även till den privata sjöfartsbranschen. Under utbildning en varvas teori med praktisk mängdträning i moderna simulatorer där kursdeltagarna får direkt återkoppling på hur deras körstil påverkar energiförbrukning och belastningen på miljön.

Relaterade nyheter