Sök och boka kurs

Kursens väg - från behov till nytta i vardagen

Det första man tänker på när någon säger järnväg är sällan elförsörjningen. Men vad kan egentligen vara mer spännande på järnväg än just hög- och lågspänning? Träffa teamet på elkraft på Trafikverksskolan.

UR TIDNINGEN UTBILDAREN NR. 2, 2023

Egenproducerade kurser inom väg, järnväg och sjöfart

På Trafikverksskolan utvecklas, planeras och genomförs egenproducerade utbildningar för väg-, järnvägs och sjöfartsbranschen. Även kompetensutveckling i form av kurser och utbildningar till Trafikverkets alla anställda utvecklas, upphandlas och planeras av Trafikverksskolan. Följ med på resan om hur en utbildning blir till, i det här fallet inom  utbildningsområdet elkraft.

Utvecklingsansvarig skapar grunden för en kurs

Det första man tänker på när någon säger järnväg är sällan elförsörjningen utan snarare det populära lokföraryrket, signalfelen eller själva banan och rälsen som tåget kör på. Men vad kan egentligen vara mer spännande på järnväg än just hög- och lågspänning?

På avdelningen för elkraft på Trafikverksskolan, arbetar Bo Inge Gustavsson som utvecklingsansvarig. Han förvaltar och uppdaterar befintligt kursutbud inom elområdet och tar fram nya kurser efter kundernas och marknadens behov. Han sitter också med i olika Trafikverksprojekt så att Trafikverksskolan är redo att kompetensutveckla branschens medarbetare i god tid innan den senaste tekniken ska byggas in i järnvägsanläggningen.

– När en utbildningsbeställning kommer in till Trafikverksskolan från exempelvis ett kundmöte, är det jag som utvecklingsansvarig som tar emot och påbörjar framtagandet. Förutom kundens önskemål om innehåll, genomförandelängd och plats måste lagkrav, förordningar och andra riktlinjer tas i beaktande. Dessutom läggs stor vikt på att anpassa kursen efter Trafikverksskolans pedagogiska förhållningssätt med flera olika inslag av varierat lärande.

Bo Inge Gustavsson, utvecklingsansvarig inom område elkraft på Trafikverksskolan

Planeringsansvarig skapar tillfällen och resurssätter med utbildare

Om kursen har digitala inslag är det Trafikverksskolans eget digitala team som skapar dessa moment. När kursutvecklingen är färdig tar planeringsansvarig Michael Ragnvid över. Han planerar, resurssätter och skapar kurstillfällen. Under tiden tar Trafikverksskolans utbildare inom elkraft, Daniel Klinteman, Görgen Ståhl, Ossian Heimdahl, Jonas Svensson och Per-Ola Book, fram kursmaterialet och genomför sedan kursens alla lärodelar. Det kan vara allt från digitala självstudier och teoriföreläsningar till praktik på markspannet, med liftmotorvagnen eller i montagehallen. Förutom mångårig erfarenhet inom hög- och lågspänning på järnvägen, utbildas också Trafikverksskolans egna utbildare av skolans egna pedagogikexperter.

– Kursen Pedagogik - grund gav mig en grundtrygghet i min nya roll som utbildare. Jag fick öva och utveckla mig inom pedagogik som är ett helt nytt område för mig, säger Ossian  Heimdahl, utbildare inom högspänning – elkraft på Trafikverksskolan.

Kurser utvärderas, förändras och förbättras ständigt

Ofta innehåller kurser ett efterarbete som deltagaren genomför hemma på arbetsplatsen en tid efter godkänd examinering. Detta för att säkerställa att deltagarens nya kunskaper, kompetenser och färdigheter faktiskt bidrar till nytta i det vardagliga arbetet långt borta från teorier och kurssalar. När kursen är genomförd går teamet igenom kursdeltagarnas  synpunkter från kursvärderingarna för att se om något ska förändras, förbättras eller bibehållas till kommande tillfälle. Och så fortsätter utvecklingen av kompetensresan på Trafikverksskolan.​

Teamet på elkraft.
Från vänster: Görgen Ståhl, Michael Ragnvid,  Bo Inge Gustavsson, Ossian Heimdahl, Jonas
Svensson, Daniel Klinteman och P-O Book.

Kurstips: Pedagogik - grund BALÄR

Läs mer om vår grundkurs i pedagogik här i kurskatalogen.

Vi skräddarsyr utbildningar

Relaterade nyheter