Sök och boka kurs

Tillsammans – för fler till järnvägsbranschen!

På järnvägen finns utmaningarna, framtidsoptimismen, rekryteringsbehovet och utvecklingspotentialen, det vet alla som arbetar i järnvägsbranschen. Ändå är intresset för järnvägen svalt. Varför?

UR TIDNINGEN UTBILDAREN NR. 1 2023

Järnvägsbranschen är okänd för allmänheten

I dialog med allmänheten är det tydligt att branschen är rätt anonym och okänd. Järnväg
är för de flesta förknippat med att åka tåg och det första (och oftast enda) yrket som nämns är lokförare, vilket även visar sig i söktrycket till de järnvägsutbildningar som finns.

Alla måste bidra med att sprida kunskap om järnvägens möjligheter

Under samtal med besökare vid exempelvis mässor och andra sammankomster förundras ofta åhörarna över järnvägens komplexitet, mängden av yrken, utmaningarna och utvecklingsmöjligheterna. Faktum är att det är många där ute som vill vara med och göra skillnad för vår infrastruktur, vårt samhälle och vårt klimat, de behöver bara tipsas om att branschen finns. Så här har hela branschen ett gemensamt uppdrag! Att tillsammans lyfta blicken och ta alla chanser som ges för att prata järnvägens alla möjligheter. Rekryteringsarbetet behöver genomsyra vardagen så att hela verksamheten andas järnväg. När alla på ett bolag ser sig som ambassadörer för järnvägen, då kommer
resultatet.

Trafikverksskolan arbetar aktivt med att skapa järnvägskännedom

Att locka fler till järnvägen ligger högt på Trafikverksskolans agenda och hela tiden söker man nya vägar för att nå ut till potentiella framtida järnvägsmedarbetare. Detta görs i allt från personliga möten vid studiebesök, arbetsmarknadsdagar och olika mässor, till bredare marknadsföring via olika kanaler och medier. Sociala medier och andra digitala kanaler är exempel på viktiga arenor att synas på. Inlägg och annonser får enkelt stor spridning över hela landet. Dessutom annonseras det en del i utvalda tidningar och på
bussar och tåg, samtidigt som Trafikverksskolan uppmärksammas i lokalpress och TV.

Målet är att så frön, frön som förhoppningsvis växer till något mer den dag det ska göras ett val för fortsatta studier och jobb. Det är ett långsiktigt arbete att bygga  järnvägsbranschens varumärke över tid.

Järnvägen är framtiden!

Det är lång väg kvar och ensam är inte stark, det behöver göras mer! Om fler företag i järnvägsbranschen bjuder in till sin verksamhet, öppnar upp för studiebesök, besöker skolor och berättar om denna fantastiska bransch så kommer vändningen. Blir alla järnvägare ambassadörer på sin hemort, täcks snart hela Sverige av budskapet att  järnvägen är framtiden. Låt hela branschen göra detta tillsammans!

Ju fler vi blir, desto större muskler har vi att synas och kan komplettera och förstärka varandras budskap och erbjudande. Tillsammans skapar vi förutsättningar för fler till järnvägsbranschen!

Jenny Bjälkefors, chef för marknadsavdelningen på Trafikverksskolan

Vilka karriärmöjligheter finns på järnvägen?

Relaterade nyheter