Sök och boka kurs

Tågtrafikledare – ett bristyrke

Tänk dig att gå en kort utbildning med lön och dessutom vara garanterad jobb när du är examinerad. Är det beskrivningen av en utopi? Nej, det är en kort beskrivning av Trafikverkets tågtrafikledarutbildning.

UR TIDNINGEN UTBILDAREN NR. 4 2022

En osynlig kugge i samhällshjulet

Jessica Kroon håller just på att avsluta sin utbildning till tågtrafikledare lokal (även kallat lokaltågklarerare) med handledarmoment på den blivande arbetsplatsen på stationen i Lidköping. För dryga året sedan hade Jessica annat jobb och studerade keramik.

– Jag som nästan aldrig är inne på Facebook snubblade av en slump över Trafikverkets annons till tågtrafikledare. Då var det endast två dagar kvar av ansökningstiden. Men jag blev så tagen över hur träffsäker rollen som tågtrafikledare var. Dels gillar jag ju järnvägen och friheten den innebär när man som jag har vänner runt om i Sveriges alla hörn. Dels har jag alltid gillat samhällsnyttiga jobb där man är den där osynliga kuggen i samhällshjulet, precis som en tågklarerare, säger Jessica Kroon.

Urvalstester om stresstålighet och koncentrationsförmåga

Utbildningen föregås av ett antal urvalstester som bland annat prövar de sökandes stress- och koncentrationsförmåga samt logiska tänkande. Processen kan upplevas lång men Jessica tycker väntan var mödan värd.

– Jag får nästan nypa mig själv i armen ibland att jag faktiskt klarade testerna och snart är färdigutbildad tågtrafikledare. Jag tycker verkligen det var värt alla urvalstester, hälsokontroll och intervjuer. Att man klarat testerna är ju dessutom ett kvitto på att man mest troligt kommer att klara av utbildningen,

Jessica Kroon

Ny simulator och mycket praktik

Utbildningen för tågtrafikledare har under senare år genomgått en hel del förändring. Dels har en helt ny tågklarerarsimulator byggts upp på Trafikverksskolan i Ängelholm. Dels har intervallet mellan mer teoretiska moment på Trafikverksskolan och de mer praktiska, tillsammans med en handledare på blivande arbetsplatsen, kortats ner så att de studerande fortare får prova på vad de lärt sig i praktiken.

– Mixen av teori och praktik är riktigt bra och det gör mig absolut inget att spendera två veckor i Ängelholm för att sedan återvända hem två veckor. Sen är det ju klart en jättebonus att få lön under utbildningen. Utbildningen i sig är väldigt pedagogisk och även om den är intensiv finns det alltid tid för frågor och diskussioner som lätt uppkommer för oss studerande som inte kan mycket om järnvägen innan, berättar Jessica.

Tågtrafikledare lokal eller regional, vad är skillanden? 

Skillnaden mellan tågtrafikledare lokal eller regional (även kallat lokal- och fjärrtågklarerare) är ganska stor. En tegional tågtrafikledare sitter på en avskild stor trafikcentral full av skärmar och datorbaserade system till hjälp. Den lokala tågtrafikledaren använder sig också av datorbaserade system men har också fler mekaniska hjälpmedel till hands. De ser exempelvis signalerna slå om utanför fönstret och kan vinka på lokförarna.

– Vi lokaltågklarerare använder ju oss fortfarande av den berömda signalstaven och går ut och vinkar med den när tåget kan köra. Det är bara stinshatten jag saknar säger Jessica med ett skratt.

Stor brist på tågtrafikledare

Bristen på tågtrafikledare är stor i hela landet vilket fått till följd att Trafikverksskolan, med start 2023, kommer att utbilda tre gånger så många tågtrafikledare som tidigare.

- Mina högt ställda förväntningar på utbildningen och jobbet har absolut mötts och den gemenskap och det varma välkomnande jag fått här på Trafikverket sedan dag ett, är fantastiskt! Detta är absolut en utbildning och framförallt ett yrke fler borde satsa på, asvlutar Jessica Kroon. 

Bli tågtrafikledare som Jessica

Relaterade nyheter