Sök och boka kurs

Sverige har ett Järnvägscollege

Det saknas tekniker och ingenjörer för att kunna planera, projektera, bygga och underhålla Sveriges järnvägssystem framåt. Därför skapas nu Järnvägscollege.

UR TIDNINGEN UTBILDAREN NR. 4 2022

En mötesplats för att säkra järnvägens kompetensförsörjning

Syftet med Järnvägscollege är att få bra kvalitet och forma framtida järnvägsutbildningar genom att samla sektorn, vilket i sin tur möjliggör expansion och säkrar en hållbar framtida kompetensförsörjning.

Under året har Trafikverksskolan tillsammans med Trafikverket och aktörer i branschen varit delaktig i arbetet med att etablera Järnvägscollege, som nu finns på plats för att utveckla och samordna järnvägsutbildningar. Med Järnvägscollege knyts utbildningarna närmare branschen och det skapas förutsättningar för utbildningar med bra kvalitet och systematisk kvalitetsuppföljning. Ett samarbete som kommer att kräva tid och engagemang från alla aktörer för bästa framgång.

Järnvägscollege ska vara en neutral mötesplats för järnvägsbranschen i utbildningsfrågor och en organisation för att tydliggöra kvalifikationskrav för alla järnvägsyrken på yrkeshögskole- och gymnasienivå. Med Järnvägscollege på plats blir det enklare för utbildningsanordnare att säkerställa rätt innehåll och rätt kvalitet på utbildningarna. Utbildningsanordnare som är anslutna till Järnvägscollege kommer att ha en stärkt bransch bakom sig och kan därmed ge sina studerande de bästa förutsättningarna för att få en bra utbildning och ett framtida jobb.

Trafikverksskolan är högst delaktig i arbetet med Järnvägscollege

Trafikverksskolan, som redan är en etablerad aktör med bra förutsättningar och erkänt hög kvalitet på järnvägsutbildning, är en av de utbildningsanordnare som arbetar aktivt med Järnvägscollege och därmed bidrar till fortsatt utveckling i branschen. Trafikverksskolan tar ansvar för järnvägens kompetensutveckling och kommer även framöver att utbilda nya in i branschen genom sina utbildningar inom ramen för gymnasieskola, yrkeshögskola och högskola. Trafikverksskolan erbjuder i dagsläget yrkeshögskoleutbildning till lokförare, signaltekniker, kontaktledningstekniker och bantekniker, samt ett fjärde tekniskt år till gymnasieingenjör med inriktning järnväg och i samarbete med Lunds Tekniska Högskola ingenjörsutbildning inom järnväg.

– Järnvägscollege är en möjlighet att kraftsamla alla intressenter inom järnvägsbranschen för att tillsammans skapa en hållbar kompetensförsörjning. En vision som går helt i linje med den väg som Trafikverksskolan arbetar för och jag ser fram emot att se resultatet av vårt gemensamma arbete.

Tony Helm, resultatenhetschef på Trafikverksskolan.

Vilka jobb finns på järnvägen?

Relaterade nyheter