Sök och boka kurs

Nyanlända pluggade järnväg - vad hände sen?

Alla minns vi flyktingvågen 2015. Människor från bland annat Syrien flydde till Sverige för att söka skydd och att bygga sitt nya liv. Bland de nyanlända fick 50 ingenjörer möjligheten att vidareutbilda sig inom järnväg.

UR TIDNINGEN UTBILDAREN NR. 4 2022

JUNA - Järnvägsutbildning för nyanlända

Projektet kom att kallas JUNA (Järnvägsutbildning för nyanlända) och var ett brett samarbete mellan stat, kommun och näringsliv. En stor del av studietiden genomförde deltagarna på Trafikverksskolan i Ängelholm.

Byggingenjör i hemlandet

Men hur gick det sedan för de 50 deltagarna från JUNA-projektet? Koman Ismail var en av deltagarna. Innan kriget arbetade Koman som byggingenjör i stora samhällsprojekt såsom att bygga vägar, fastigheter och fabriker i hemlandet. Det gav erfarenheter som han hade stor nytta av under järnvägsutbildningen i Sverige. Efter året med JUNA påbörjade Koman en praktiktjänst på Trafikverket som sedan övergick till fast anställning. I dag arbetar Koman med vibrationsmätningar och masshantering på Västlänken i Göteborg och han berättar:

– Jag arbetar med att planera och sätta upp vibrationsmätare i riskzonen runt våra arbeten när vi exempelvis ska spränga. Vibrationer som alstras av arbetena får inte påverka eller skada omgivningen så därför har vi bestämda vibrationsnivåer att förhålla oss till. Det är mycket vi måste ta hänsyn till. Arbetet sker ju mitt i staden där människor lever och bor. Det är verkligen ett utmanande arbete.

Koman Ismail, järnvägsingenjör på Trafikverket

75% av JUNA-deltagarna arbetar idag med järnväg

Koman har fortfarande kontakt med flera av de tidigare JUNA-deltagarna och han berättar att de flesta idag arbetar med järnväg. Drygt 40 av deltagarna arbetar på olika konsult- och entreprenadbolag med järnvägsuppdrag.

Per Lerjefors arbetar också på Västlänken och han var en av drivkrafterna för JUNA på Trafikverket.

– Det känns jättebra att vi på Trafikverket kunde vara en del i arbetet med att hjälpa till att skola om ett antal nyanlända ingenjörer. Tillsammans med företag i branschen, Arbetsförmedlingen, Trafikverksskolan, Gymnasieskolan i Ängelholm och Helsingborgs stad hjälptes vi åt att skapa JUNA.

- Med en gemensam uppgift och mål blev det ett mycket givande arbete som vi gjorde tillsammans. JUNA blev en oerhört lyckad utbildningsinsats och vi är mycket nöjda med resultatet, säger Per Lerjefors.

Relaterade nyheter