Sök och boka kurs

Tryggare arbetsmiljö med nya underhållståget

Nu provar Trafikverket ett nytt underhållståg som gör arbetsplatsen säkrare samtidigt som arbetet blir effektivare och utan avbrott.

UR TIDNINGEN UTBILDAREN NR. 3 2022

Idel ros för underhållståget

Arbetet längs spåret är utsatt för både trafik på intilliggande spår men också väder och vind. Det gör att det riskfyllda arbetet ständigt behöver avbrytas för att anpassas till vad som pågår runt arbetsplatsen.

Det nya tåget hyrs av Trafikverket men nyttjas av de entreprenörer som har baskontrakt för underhållet på Sveriges järnvägsanläggning. Utvärderingen är idel positiv och nu är förhoppningen att Trafikverket kommer att köpa in ett antal underhållståg som primärt ska användas i och runt storstadsregionerna där tågtrafiken är intensiv och arbetsytorna små.

Vad innehåller tåget? 

Tåget består av en lagervagn för material och verktyg och en arbetsvagn som placeras över spåret där arbetet ska ske, exempelvis över en spårväxel. Arbetsvagnen har väggar och tak men saknar golv så tekniker och svetsare lätt kommer åt spåret. Väggarna går att flytta ut till 4 meters bredd och är utrustade med dagsljusbelysning, vilket ytterligare höjer kvaliteten i arbetet. I praktiken är tåget en rullande verkstad.

Fördelarna med ett underhållståg

Anders Boethius, projektledare för underhållståget på Trafikverket, ser stora fördelar med tåget.

– Vi på Trafikverket måste arbeta för att införa maskiner som gör arbetet säkrare, effektivare och kvalitativare. Att Trafikverket hyr in eller köper in maskiner är ett av flera insatser för att säkra underhållsverksamhetens behov av maskiner. Det här underhållståget är ett exempel som kommer att ge en stor samhällsvinst. Arbetsmiljömässigt är tåget en stor framgång eftersom bantekniker och svetsare här kan arbeta i en helt skyddad miljö. Arbetet på banan genomförs effektivare och passerande tåg behöver inte sänka hastigheten så tågtrafiken påverkas mindre.

Anders Boethius

Peter Florin från Sweco som även arbetar som inhyrd konsult på Trafikverket, är byggledare och entreprenörernas kontakt för att boka och att utbilda operatörerna på underhållståget. 

– Vi som arbetar på tåget är imponerade. Äldre och erfarna spårsvetsare gläds åt att de, innan pension, får uppleva utveckling av något nytt och riktigt bra. Visst blir det ett nytt sätt att arbeta, som banpersonal är man van att springa och bära tungt, det behövs inte här. Allt finns på plats, och arbetet kommer i gång snabbare, säger Peter Florin. 

Relaterade nyheter