Sök och boka kurs

Ny kurs gör dig redo för vintern

Ska du som förare lära dig att utföra praktisk vinterväghållning på vägar klass 1-3? För dig erbjuder Trafikverksskolan den nya kursen Vinterväghållning förare - grund.

UR TIDNINGEN UTBILDAREN NR. 3 2022

Utformad efter Trafikverkets krav

Den nya kursen Vinterväghållning förare - grund erbjuds både som platsförlagd och via distans. Som deltagare kommer du att få lära dig om olika vintervägklasser, val av bärande maskiner, olika plogtypers användning och om salt- och sandspridning. Dessutom lär du dig grundläggande meteorologi.

Kursen är utformad utifrån Trafikverkets krav för att göra dig väl förberedd inför certifieringsprovet hos Trafikverket. Provet bokar du in efter slutförd vinterväghållningskurs hos Trafikverksskolan.

Kursen erbjuds vid 3 tillfällen varje höst, fördelade från norr till söder, för att öka tillgängligheten för dig som kursdeltagare.