Sök och boka kurs

Järnvägsingenjör på Jamboree22

Har järnvägsbyggnation och scouting någon gemensam nämnare? Absolut, menar Elin Jungevi, järnvägsingenjör på Sweco tillika chef för Jamboree22.

UR TIDNINGEN UTBILDAREN NR. 3 2022

Järnvägsingenjör med flera roller

Sedan 2016 kan Elin Jungevi titulera sig järnvägsingenjör och därefter har jobbet rullat på i full fart. I dag har hon flera roller på Sweco, bland annat som spårprojektör, uppdragsledare och hållbarhetskoordinator i stora såväl som mindre bygg- och utredningsprojekt.

Att beslutet att plugga till Järnvägsingenjör på LTH och Trafikverksskolan var rätt för Elin, finns det inga tvivel om.

– Jag älskar att åka tåg, brinner för hållbarhet och som järnvägsingenjör får jag vara med och skapa det absolut bästa transportmedlet.

Elin Jungevi, järnvägsingenjör

Likheter mellan scouter och järnvägsingenjörer

Hållbarhet var också temat på Jamboree22, det stora scoutlägret i Norra Åsum utanför Kristianstad, dit över 11 000 scouter vallfärdade under augusti. Elin, med lång erfarenhet som scout, headhuntades till uppdraget som chef för det enorma lägret, en roll hon delade med Martin Björgell. Scouting planeras precis som järnväguppdrag i projektform med möten i Teams, så synergierna var många.

– Mina erfarenheter från jobbet som konsult kommer väl till användning i scoutingen, samtidigt har scoutingen bidragit mycket i mitt arbete som konsult. Man vinner så mycket på att engagera sig utanför yrkesrollen, man vidgar vyerna och lär sig alltid något nytt. Man växer som människa, det borde fler testa på, menar Elin.

Att vara chef för eventet innebar arbetsledning för över 600 funktionärer och har gett oersättlig erfarenhet för framtiden.

– I scouterna arbetar vi med delat ledarskap. Då är man alltid två att leda och besluta och det har många fördelar. Man kompletterar varandra och bidrar med olika perspektiv i frågor. Dessutom kan man täcka upp för varandra. Ett arbetssätt och ledarskap som jag tror näringslivet hade vunnit mycket på att ta efter, säger Elin.

– Bästa känslan från lägret var när barnen spontant kom fram till mig, berättade hur mycket de tyckte om att vara med på Jamboree22, vad de lärt sig och allt roligt de fått vara med om.

Planeringen av lägret har pågått sedan hösten 2019 och avslutas, efter en utvärdering, nu till årsskiftet.Med på lägret deltog inte bara Elin från järnvägen, lite intressant är att flera av järnvägsingenjörerna och deras familjer är scouter, kanske en slump?

Bli järnvägsingenjör som Elin

Relaterade nyheter