Sök och boka kurs

Det är utvecklande att utveckla andra

Trafikverksskolans pedagogiska förhållningssätt genomsyras av allt från kunskaper, färdigheter och kompetens samt ett före-, under- och efterperspektiv. Dessutom har skolan duktiga utbildare med lång erfarenhet i spåret.

UR TIDNINGEN UTBILDAREN NR. 3 2022

Gedigen erfarenhet och en pedagogisk grund

Vem är utbildare inom järnvägsteknik? På Trafikverksskolan värderas utbildarens ämneskunskap högt och därför har utbildarna en gedigen bakgrund från ämnet. Det kan exempelvis röra sig om erfarna kontaktledningstekniker, spårsvetsare eller banprojektörer som vill dela med sig av sina kunskaper till andra. På skolan genomgår alla en pedagogisk grundkurs som blir starten för en konstant utvecklingsresa i pedagogik och teknik.

Utbildning ska ge kunskaper, färdigheter och kompetens

På Trafikverksskolan ser man utbildning som en målinriktad process för lärande, vars syfte är att generera kunskap, färdighet och kompetens. Kunskapen, färdigheten och kompetensen formas hos kursdeltagaren medan utbildaren ansvarar för att skapa goda förutsättningar att möjliggöra och främja lärandet. För att lyckas, används lämpliga utbildningsmetoder och ett varierat lärande.

- Vi genomgår en utvecklingsresa för att möta våra tre stora kundgrupper, Trafikverket, väg- och järnvägsbranschen och nya i branschen. Vi formar vår verksamhet för nutida och framtida behov och då måste vi samtidigt bli fler. Vi behöver dig med gedigen kompetens i något område. Vill du bli vår nya medarbetare? Tveka inte att kontakta Trafikverksskolan. Att dela med sig av sin kompetens är både utvecklande, stimulerande och fantastiskt roligt, jag lovar.

Tony Helm
Resultatenhetschef för Trafikverksskolan

 

Före-, under- och efter utbildningen

Målet är att alla utbildningar ska utformas enligt ett före-, under- och efterperspektiv. På så sätt sker lärandeprocessen över tid, något som forskning visar är positivt för inlärningen.
Före – innan kursstart, kan deltagaren uppmanas utföra exempelvis instuderingsmaterial, förkunskapstest, inledande film.
Under – det vill säga själva kurstillfället, kan vara föredrag, praktiska moment, workshops, grupparbeten.
Efter – kan exempelvis vara summering, lärande i arbete eller repetitionsövningar.

Några snabba frågor till utbildare Claes

Claes Gyllenkvist som har lång erfarenhet från arbete i spårmiljö undervisar i trafiksäkerhet och banteknik och är för många ett känt ansikte.

Som liten hade jag det tufft, jag stammade och bävade för att tala inför klassen. Sen kom jag in på järnvägen och här fick jag växa. Det ledde till att jag började utbilda mina kollegor och varje kurstillfälle blev till en revansch.

Det är att träffa deltagarna, få ihop gruppen och känna att de får med något hem. Använda pedagogiken så kursen är både nyttig och kul.

Bland annat ansvarar jag som utbildare för att kursmaterialet är uppdaterat, korrekt och att det läggs upp i Trafikverksskolans lärplattform. Det är också i lärplattformen deltagarna hämtar ut sina intyg/betyg efter godkänd kurs.

I utbildningssituationen är det underhållande att se Claes. Under kursen Att enskilt vistas i spår - BASÄVISTA varvas nödvändig kunskap med goda exempel och mycket humor. Deltagarna får svar på nyfikna frågor och under praktikavsnittet får de stega, mäta och lära sig hur man säkert rör sig i spårmiljön.

– Kursen har gett mig nytt perspektiv på järnvägen och jag har fått en större förståelse för hur viktigt det är att vi agerar rätt i spåret, säger Anna Abrahamsson, Trafikverket, deltagare på kursen Att enskilt vistas i spår.

Jobba på Trafikverksskolan

Relaterade nyheter