Sök och boka kurs

Vägunderhåll ökar säkerheten

Nu närmar sig sommar och semester och med det kommer sommartrafiken på vägarna i gång. Det är också under sommarperioden som Trafikverket genomför omfattande vägarbeten i hela landet.

UR TIDNINGEN UTBILDAREN NR. 2 2022

10 000 mit statliga vägar

I Sverige finns cirka 10 000 mil statliga vägar och drygt 80 procent av alla personresor sker med bil eller buss på våra vägar. Så väl fungerande vägar är avgörande för tillgängligheten i samhället och det är därför som det är viktigt att underhållet fungerar. Förutom den omfattande persontrafiken sker också en stor del tyngre transporter på vägarna, vilket bidrar till ett ökat slitage av vägnätet.

Arbete på väg för att öka säkerheten

För att bibehålla en god nivå på vägarna är arbetet längs vägarna en nödvändighet. Trafikverket bygger exempelvis nytt, asfalterar om, breddar befintliga vägar, separerar för
mötande trafik, underhåller broar och tunnlar och bidrar på så sätt till att öka trafiksäkerheten, minska risken för akuta fel och bygga bort flaskhalsar. Ett återkommande och planerat underhåll skapar ett bättre flöde så att trafiken löper smidigt och säker.

Att arbeten läggs under sommaren beror bland annat på att färre trafikanter har arbetstider att passa, yrkestrafiken minskar och resultatet av arbetet blir som allra bäst.

Gå en kurs

Är du nyfiken på vad vägunderhåll innebär och vad som styr hur det sköts? Trafikverksskolan erbjuder kursen Vägunderhåll – grund som ger en inblick i vilka lagar
och bestämmelser som styr, handfasta tips på åtgärder vid skador och en inblick i vad skadan kan bero på.

Fler vägkurser

Läs mer om kurserna och boka i vår kurskatalog.

Relaterade nyheter