Sök och boka kurs

Runt på skolan: Växelvärme

I Ängelholm på Trafikverksskolans bangård, finns den nödvändiga övningsanläggningen – växelvärme.

UR TIDNINGEN UTBILDAREN NR. 2 2022

Varför är växelvärme nödvändigt?

Jo, ungefär en fjärdedel av alla tågförseningar beror på växelfel och då ofta orsakat av fel på detektorer och växeldriv.

Växelvärme i hälften av alla spårväxlar

Spårväxelns funktion är att fördela tågtrafiken till olika spår. Under vintern, när det fastnar snö och is i växlarna, händer det att växeltungorna fryser fast och stoppar trafiken. För att minimera den typen av störningar har Trafikverket, i ungefär hälften av alla Sveriges spårväxlar, installerat elvärme. Denna eluppvärmning kallas växelvärme och innebär att monterade värmeslingor värmer rälerna i växeln, och på så sätt hålls växeltungorna fria från snö och is.

Växelvärmen är mycket effekt- och energikrävande och kopplas därför enbart in vid behov. Det sker automatiskt via ett styrsystem som tar hänsyn till temperatur och snöfall.

Kurser i växelvärme

Klicka på länken till respektive kurs för att läsa mer och boka i vår kurskatalog.

Relaterade artiklar