Sök och boka kurs

Nya krav höjer säkerheten

Förberedelserna för införandet av Trafikverkets nya regelverk för säkerhets- och underhållsbesiktning av järnvägen fortskrider.

UR TIDNINGEN UTBILDAREN NR. 2 2022

Besiktningskrav även för signalteknik, hög- och lågspänning

Nytt är att behörighetskrav för säkerhetsbesiktning nu även gäller signalteknik, hög- och lågspänning och inte som tidigare enbart banteknik. Alla nya och gamla besiktningsmän ska gå en inledande allmän kurs som kort därefter följs upp med kurs inom respektive specialinriktning.

De nya kraven gäller nya som befintliga besiktningsmän

I november 2022 är det dags för första piloten som görs på Västkustbanan väst runt sträckan Kungsbacka–Halmstad. Infranord och deras underleverantörer, som sköter underhållet på sträckan, blir därmed först ut med att säkerhetsbesiktiga ban-, el- och signalsystemet enligt det nya regelverket.

Kurserna rullar på i rask takt och av de beräknade blivande behöriga besiktningsmännen har snart hälften fullföljt sina kurser. 

– Alla som ska ha rollen som besiktningsman behöver vara utbildade och behörighetsprövade innan slutet av 2023.

Jonas Nygård, Trafikverkets nationella besiktningssamordnare