Sök och boka kurs

En bra dag på järnvägen

Följ med på ett av Sveriges största järnvägsbyggen – dubbelspårsutbyggnaden mellan Maria, norr om Helsingborg och Ängelholm. Här samspelar olika yrkesroller och du får chansen att lära känna några av dem.

UR TIDNINGEN UTBILDAREN NR. 2 2022

Järnvägsarbete kräver minutiös planering

Idag satsar Sverige stort på järnvägen och det gör att det behövs många fler tekniker och ingenjörer för att kunna förverkliga dessa satsningar. På järnvägsbygget i Kattarp strax norr och Helsingborg är det exempelvis, trots tidig timme, full fart. Det ligger en positiv spänning i luften. I dag händer det mycket. Två växlar ska läggas in på stationsområdet, alldeles bredvid arbetas det med gångtunneln under järnvägen och en väg anläggs strax intill. Planeringen är minutiös för att allt ska klaffa, rätt lastbil ska komma in, rätt arbetsinsats göras och detta i rätt tid. På spåret utanför stationsområdet råder samtidigt full aktivitet.

Från grävmaskinist på järnväg till platschef

Tempot är högt för Struktons platschef Daniel Zsolyomi. Tillsammans med huvudentreprenören Skanska och lagbaserna ute på banan har han dagliga avstämningar, ofta flera om dagen. Daniel som har 20 års järnvägserfarenhet började som grävmaskinist, blev tågvarnare, bantekniker, lagbas och så har det rullat på. Sedan tre år tillbaka arbetar han för Strukton och här har uppdragen växt med tiden. Nu har han rollen som platschef för Struktons BEST*-uppdrag mellan Maria och Ängelholm.

– Vi har några planerade tågstopp, då gör vi så mycket som möjligt på så kort tid som möjligt. Vid ett tågstopp kan vi ha upp till 300 man på plats samtidigt och då gäller det att planeringen är bra. Planeringen gör vi tillsammans med Skanska. Det här uppdraget är utmanande och intressant. Jag brukar inte tveka för en ny utmaning, så det var bara att köra när jag fick frågan. Det är en stor tillfredställelse när man ser att planen håller och uppdraget utvecklas, säger Daniel.

Olika yrkesgrupper beroende av varandra

På byggarbetsplatsen arbetar flera olika yrkesgrupper, alla beroende av varandra. Mitt på stationsområdet hjälps ett arbetslag med ban- och mättekniker åt med att lägga in växlar. De 35 ton tunga växeldelarna läggs på plats med hjälp av en stor kran, det är stora krafter och det krävs yttersta precision. Per Ekberg är lagbas vid växelinläggningen, han har följt bygget från start och varit med att bland annat lägga ut räls, lagt ut växlar och lanserat nya broar. Per säger,

– Jag gillar verkligen att vara på nybyggnation, det känns bra att se anläggningen växa fram och ta form. Jag har arbetat på järnvägen i över 35 år, några år satt jag på kontoret men det var inte min grej. Nej, jag älskar att jobba utomhus. Marcus Löfman är mättekniker och mäter in placeringen av växeln och han trivs verkligen med sitt arbete.

– Mitt jobb är mycket varierande, jag jobbar ungefär 20% på kontoret, övrig tid är jag ute på fältet. Arbetsmiljön är toppen, att få jobba utomhus gör mig pigg och så gillar jag tanken på att jag bidrar till samhället. Jag är med och bygger framtiden.

Marcus Löfman, mättekniker


Längre ut längs spåret pågår neutralisering av spåret, ett handarbete där rätt mängd räl läggs ut i förhållande till rådande temperatur. Blir det fel finns det en risk för solkurvor när temperaturen ändras. Arbetet utförs vanligtvis av bantekniker men nu är det bråttom, så i dag hjälper alla till. Gustav Karlsson läser till Yh-bantekniker på Trafikverksskolan och gör sin LIA (lärande i arbete) på dubbelspåret. Han är en av flera som i dag neutraliserar spåret. Under sin LIA har han provat på många av banteknikerns uppgifter, såsom lagt in växlar, assisterat spårsvetarna och mycket annat.

– Jag trivs bra. Det här är verkligen rätt yrke för mig, säger Gustav.

Bansvetsarna gör 10 termitsvetsar per dag

När rälsen ligger på plats tar spårsvetarna över. Lucas Widblom är spårsvetsare. På nybyggnation handlar det framför allt om att termitsvetsa** rälerna för att få ett sammanhängande spår.

– På en dag hinner jag ungefär 10 termitsvets. Temperaturen är jätteviktig så ibland får man invänta rätt gradtal, +22 är neutraltemperatur. Att bara termitsvetsa blir lätt enahanda. Vid järnvägsunderhåll får man reparationssvetsa med pinne, det är roliga utmaningar – ett riktigt hantverk, berättar Lucas.

SIgnalteknikerns varierande arbete

Lite längre bort pågår signalarbete. Det är signalteknikerna som bland annat monterar alla signaltavlor och ställverk som kommer att styra tågtrafiken. För stunden sitter Jüri Soomagi och hans kollega, båda signaltekniker, och skarvar kablar. Ett tidsödande arbete där varje tråd ska hamna på rätt ställe. Jüri ler och säger,

– Det gäller att ha bra syn när man gör det här. Att vara signaltekniker är ett mycket varierande arbete, häromdagen räddade vi grodor ur brunnen.

Stort behov av teletekniker till järnvägen

Strax bortom Jüri samtalar Richard Holmgren, ansvarig för teletrafiken och Magnus Engberg, byggplatsuppföljare för tele om arbetet som ska komma. Här ska helt nya teleledningar dras in. Trafikverket satsar stort på att blåsa in den nya telekabeln 2.0. Den nya teletekniken talar för ett stort framtida behov av fler teletekniker.

Kontaktledningen besiktas

Längre norrut arbetar kontaktledningsteknikerna med att besikta kontaktledningarna och jorda. Filip Jonsson och Tahir Ajanovic är båda kontaktledningstekniker och före detta studerande på Trafikverksskolan.

– Det är svårt att få tid i spår för underhåll, så då kan det bli mycket väntan. Men nu, när vi är på nybygge, händer det mer, berättar Filip och Tahir innan de kör iväg för att fortsätta med jordningsarbetet.

Under samtalen med de som arbetar på dubbelspåret andas hela tiden en god och positiv stämning. Många har jobbat länge och man trivs!

*BEST = Bana, El, Signal och Tele
**Termitsvets är en typ av svetsmetod som smälter ihop två räler.

Kort fakta om projektet

  • Ca 24 km järnväg – Ängelholm till Maria
  • 20 korsande vägar påverkas, varav 7 st är plankorsningar som ersätts med planskilda korsningar
  • 20 nya växlar, ny kontaktledning, stolpar och signaler
  • 23 broar
  • Bullerskyddsåtgärder
  • Ombyggnation/nybyggnad på 4 stationer

Dubbelspårsutbyggnaden inkluderar bland annat ombyggnation av stationsområdena i Ängelholm, Kattarp, Ödåkra och Maria. Längs sträckan bygger även Trafikverket bort ett antal plankorsningar som ersätts med planskilda lösningar. Bygget pågår mellan 2020-2024 och budgeten ligger på 2,4 miljarder kronor.

Planeringen är minutiös, transporterna med växeldelar väntar på sin tur.

"Vid underhåll får man reparationssvetsa med pinne, det är roliga utmaningar – ett riktigt hantverk.” Lucas Widblom, spårsvetsare

Mer om att jobba på järnvägen

Relaterade nyheter