Sök och boka kurs

Tre blir två - nytt kursupplägg för kontaktledningsteknik

Med nytt omarbetat kursupplägg av Trafikverksskolans kontaktledningsutbildningar svarar de bättre upp mot dagens teknik.

UR TIDNINGEN UTBILDAREN NR. 1 2022

Kontaktledning - grund

Denna kurs vänder sig till de som ska delta i kontaktledningsarbete och behöver utveckla sina kunskaper. Eftersom kursen varvar teori och praktik lär deltagarna sig både att läsa och tolka ritningar och att montera och bygga efter dem. De får även lära sig att förstå kontaktledningens uppbyggnad och att använda de vanligaste montageverktygen.

Kontaktledning - byggnation

Denna fortsättningskurs ska man gå för att fördjupa sina kunskaper inom kontaktledningsmontage. Under den här kursen får deltagarna lära sig om ritningar och scheman såväl som om montage av en kontaktledningssektion, frånskiljare och sugtransformator. Dessutom får de kunskap om kraftverkan i olika kontaktledningsdelar.

Kursen Kontaktledning – grund är mer heltäckande än tidigare och Kontaktledning – byggnation innefattar nu all byggteknik. Det nya kursupplägget, som trädde i kraft den 1 januari, gör att kursdeltagarna får färre frånvaroperioder från arbetet, vilket sparar både restid och miljö.

Relaterade nyheter