Sök och boka kurs

Populära kurser i vår

Vart är du på väg på din utbildningsresa? Här kan du läsa om några av vårens mest populära kurser inom väg och järnväg som kanske är rätt nästa steg i din kompetensutveckling.

Järnväg - allmänna

 

Allmän järnvägsteknik - administratörer

Är du nyfiken på järnvägen och dess tekniksystem? I den här kursen kan du, som inte har någon teknisk bakgrund och inte arbetar direkt med tekniken, få en övergripande förståelse för hur järnvägsanläggningen är uppbyggd och fungerar. BAJVT

Kursdatum:
8-10 april, Ängelholm
15-17 april, Ängelholm
13-15 maj, Ängelholm
20-22 maj, Ängelholm
27-29 maj, Ängelholm
10-12 juni, Ängelholm
Fler datum för hösten finns också på nedan länk. 

Järnväg - bana

 

Banteknik - ingenjörer

Ska du arbeta som ingenjör inom spårteknik och vill förstå banans uppbyggnad och funktion? På denna kurs lär du dig om banans utformning och funktion och om samband mellan fordon och bana. Du lär dig även om hur Trafikverket underhåller sina spåranläggningar och hur samordningen fungerar med andra teknikslag.

Kursen hette tidigare Banteknik för ingenjörer. BBIÖBT

Kursdatum:
22-26 april, Ängelholm

Ibruktagandeledare bana

Är du nyfiken på rollen ibruktagningsledare (IBTL)? Under denna kurs lär du dig hur en ibruktagandebesiktning går till och vilka krav som ställs på ibruktagandeledare och planering. BBIBRUKL

Kursdatum:
15-19 april, Ängelholm
23-27 september, Ängelholm

Järnväg - elkraft

 

Entreprenadbesiktning på järnvägens kontakt- och hjälpkraftsledning 

Ska du bli besiktningsman inom entreprenadbesiktning och behöver utveckla dina kunskaper? I denna kurs för du lära dig regelverk och hur man utför en besiktning.

Kursdatum:
15-19 april, Ängelholm

Järnväg - signal

 

ALEX Vägskyddssystem XELA - underhållstekniker

Under denna kurs får du, som ska arbeta med underhåll och felavhjälpning på ALEX system EFACEC, lära dig om systemets beståndsdelar och funktioner. Du lär dig att analysera och avhjälpa fel i systemet samt det som krävs för att vara behörig att driftsätta och arbeta på driftsatta system samt för felavhjälpning. BSALXT

Kursdatum:
15-19 april, Ängelholm (Fullbokad)
22-26 april, Ängelholm
20-24 maj, Ängelholm (Fullbokad)

Signalställverk BV modell 59

Ska du arbeta med underhåll och felavhjälpning på ställverk modell 59? På denna kurs lär du dig om ställverkets uppbyggnad och funktion samt att analysera kretsscheman för kraftförsörjning, manöversystem, växelomläggningar med mera. Du lär dig också att lokalisera och avhjälpa fel och driftstörningar. Praktiska övningar i realistiska övningsanläggningar är en stor del av kursen. BSM59

Kursdatum:
8-26 april, Ängelholm (fåtal platser kvar)

Järnväg - trafiksäkerhet

 

Skydds- och säkerhetsledning för arbete inom spårområde - grund - BASÄSKYDD

Behöver du ha behörighet att planera säkerheten vid aktiviteter i spårområde, ansvara för samordning av skydds- och säkerhetsfrågor och tjänstgöra som tågvarnare? Under kursen lär du dig om banan, trafikeringssystem, fordon, signal, skydds- och säkerhetsledning, tågvarning mm. Du lär dig att göra riskbedömningar för aktiviteter inom spårområdet samt att anordna tågvarning. BASÄSKYDD

Kursdatum:
27-30 maj, Järva krog - Solna
30 september - 3 oktober, Ängelholm
7-10 oktober, Järva krog - Solna

Väg - planering

 

Vägplanering, vägutformning samt drift och underhåll av vägar

Är du nyfiken på vägplanering och vägutformning? Med denna kurs får du insikt i en vägs hela livscykel, från planering och projektering till drift och underhåll. Du får också en förståelse för principerna för dimensionering av en väg liksom för vägskötsel sommar- och vintertid.

Kursdatum:
7-8 maj, Järva krog - Solna
17-18 september, Järva krog - Solna

Väg - projektering

 

Projektering av Trafikverkets vägbelysning

Jobbar du idag som projektör för Trafikverkets vägbelysningsanläggningar? I den här kursen verifierar du dina kunskaper inom området och ökar dina kunskaper om Trafikverkets krav i ett projekts olika faser. Kursen är aktuell för dig som uppfyller förkunskapskraven och kan verifiera detta genom godkänt resultat i förkunskapstestet.

Kursdatum:
23 april, Skype

Prenumerera på kursnyheter från oss!

Vill du ta del av kursnyheter och annan relevant information kring kompetensförsörjning inom väg och järnväg? Då ska du prenumerera på nyheter från oss!

Kurskatalogen med alla våra kurser

Hittar du ingen kurs som föll dig i smaken? Då kan du djupdyka i vår digitala eller tryckta kurskatalog som du hittar här nedan.