Sök och boka kurs

Uppdaterade förutsättningar för kurserna inom nödlägeshantering vid rangerbangårdar

För att kvalitetssäkra kompetensen hos dig eller dina medarbetare som går dessa kurser har Trafikverket beslutat att justera i förutsättningarna kring främst grundkursen ”Nödlägeshantering vid rangerbangård – grund”.

Repetera grundkursen var sjätte månad

Det som förändrats är två saker. Om du ska göra nya bangårdsspecifika kurser behöver du/din medarbetare göra om kursen Nödlägeshantering vid rangerbangård - grund, om det gått mer än 6 månader sedan kursen senast genomfördes. Du kan genomföra hur många bangårdsspecifika kurser som helst under sex månader, efter att du blivit godkänd på grundkursen. Förändringen säkerställer att du som ska gå en bangårdsspecifik kurs alltid har uppdaterade förkunskaper från grundkursen. Behörighetstiden för grundkursen och bangårdsspecifika kurser är fortsatt tre år, så det är endast i de fall du behöver uppdatera en bangårdskurs under dessa tre år som du behöver repetera grundkursen.

Max fem provförsök

Dels finns det nu också ett max antal försök på det digitala provet som görs i slutet av grundkursen. Du kan numera göra om provet max fem gånger innan det blir låst. Blir du inte godkänd på provet på dessa fem försök måste du kontakta oss på Trafikverksskolan för att få möjligheten att göra om provet på nytt.

Läs mer på kurssidorna