Sök och boka kurs

Ecoshipping - digital introduktion

Vill du lära dig framföra ett fartyg mer klimat- och miljösmart? I kursen Ecoshipping - digital introduktion lär du dig om sjöfartens inverkan på klimat och miljö samt hur Ecoshipping minskar sjöfartens klimatpåverkan.

Målgrupp och syfte

Kursen vänder sig till dig som arbetar till sjöss eller till dig som jobbar med sjöfartfrågor inom en myndighet, rederi eller annan kommunal eller statligverksamhet.
Kursen syftar till att öka klimat- och miljöförståelsen samt hur man själv kan påverka situationen.

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska deltagaren kunna:

  •  Förstå sjöfartens klimat- och miljöpåverkan
  • Beskriva sätt att minska påverkan från sjöfarten


Kursinnehåll

  •  Sjöfartens klimat- och miljöpåverkan
  • Åtgärder för minskade utsläpp
  • Fartygets motstånd
  • Ruttplanering
  • Buller
  • Ecoshipping
  • Energimätningssystem

Läs mer om våra Ecoshippingkurser

Mer om sjöfart