Sök och boka kurs

Tillsammans för projektets bästa

Första kontakten med projektledning brukar vara som deltagare i projekt. För att skapa de bästa förutsättningarna och bidra med mesta möjliga nytta för projektet, behövs kunskap om effektivt projektarbete.

Projektledningskurser för dig som Trafikverksanställd

Förutom kurser och utbildningar till järnvägs-, sjöfarts-, och vägbranschen tillhandahåller Trafikverksskolan all internutbildning åt Trafikverket. Ett exempel är kurser inom projektledning. Där får du bland annat lära dig mer om:

  • Trafikverkets projektmodell, så att du kan förstå och tillämpa den
  • Planering av projektarbete
  • Hur du ger projektledningen den hjälp och stöd de behöver
  • Styrning och uppföljning av dina egna delar i projekt

Fyra steg mot effektiv projektledning

Projektledning är inte en individprestation, det är ett lagarbete. Resultatet blir absolut bäst när alla i projektteamet arbetar tillsammans och har samma förståelse för vad som behövs för att driva ett projekt framåt och nå de satta målen. Så vad behövs av projektets medlemmar för att arbeta effektivt?

Vad ska göras och vem gör vad? En projektledare må ansvara för projektets framdrift och ha beslutsmandat men sällan djupgående kunskaper inom alla projektets olika områden. Här är det viktigt att teamet kompletterar varandra med sin specialkompetens men också att projektmedarbetaren har förståelse för projektledning och metoder för att arbetet ska bli så kvalitativt och effektivt som möjligt.

Alla i projektteamet med sina specialämneskunskaper behöver vara delaktiga i och ansvara för såväl att fastställa en tidplan och sedan följa upp så att delmålen nås enligt utsatt tid. Att inom teamet tillsammans arbeta med tidplanen från gör att tiden för projektdelmål och projektslut troligare kommer att hålla.

Kostnadsuppskattningar behöver göras för att få fram en projektkalkyl och budget. På samma sätt som för tidsestimat behövs kunskap i projektets ämnesområden för att göra realistiska bedömningar. Dessutom krävs goda metoder och verktyg för estimering. Här gynnas projektet om hela teamet har kunskaper om dessa metoder och verktyg för att kunna bidra med olika perspektiv på bästa sätt.

Även om projektledaren har huvudansvaret bör den inom projektet med specialkompetens inom ett vist ämne vara den som gör riskbedömningen. Alla projektmedarbetare behöver därför kunskaper och kompetenser i hur riskhantering inom projektarbete går till.

Arbetar ditt projektteam tillräckligt effektiv?

  • Bidrar alla till projektets prognostisering och vågar flagga för möjliga risker och utmaningar?
  • Deltar alla i projektets kommunikation inför, under och efter genomförandet
  • Kontrollerar samtliga projektdeltagare att projektresultatet följer definierade krav?
  • Kommer alla i teamet med förslag på alternativ och förbättringar kring projektplanering och -ledning?
  • Deltar alla i projektets slutrapportering och håller ni projektledaren och övriga i teamet uppdaterade om statusen kring framdriften inom era respektive projektområden?   

Eller behöver ni kanske kompetensutvecklas för att tillsammans genomföra ännu mer framgångsrika projekt? Då har Trafikverksskolan kurserna för dig som är Trafikverksmedarbetare eller konsult.

Våra projektkurser

Läs mer och boka in dig på kurna inom projektledning via nedan länk. (Observera att dessa kurser endast kan bokas av dig som är Trafikverksanställd eller uppdragskonsult åt Trafikverket).